Extra

Bevat functies voor spellingcontrole, een galerij van kunstobjecten die u aan uw document kunt toevoegen, als ook functies voor het configureren van menu's en het instellen van programmavoorkeuren.

Spelling

Hiermee kunt u de spelling handmatig controleren.

Taal

Hiermee opent u een submenu met taalspecifieke opdrachten.

Galerij

Opent het paneel Galerij van de Zijbalk, waar u afbeeldingen en audioclips kunt selecteren en in uw document kunt invoegen.

ImageMap

Hiermee kunt u URL's aan specifieke gebieden, hotspots genaamd, in een afbeelding of groep afbeeldingen toevoegen. Een Image Map is een groep met een of meer hotspots.

Palet

Opent het dialoogvenster Palet, waar u kleuren kunt vervangen in bitmap- en metafile-afbeeldingen.

Mediaspeler

Opent het venster Mediaspeler, waar u voorbeelden van film- en geluidsbestanden kunt afspelen en deze bestanden in het huidige document kunt invoegen.

Macro's

Hier kunt u macro's opnemen, beheren en bewerken.

Extensiebeheer

De Extensiebeheerder voegt LibreOffice extensies toe, verwijdert ze, schakelt ze uit, schakelt ze in en werkt ze bij.

XML-filterinstellingen

Opent het dialoogvenster XML-filterinstellingen, waar u filters kunt maken, bewerken, verwijderen en testen om XML-bestanden te importeren en te exporteren.

Opties voor AutoCorrectie

Stelt de opties in voor het automatisch vervangen van tekst terwijl u typt.

Aanpassen

Past menu's, contextmenu's, sneltoetsen, werkbalken en macrotoewijzingen van LibreOffice aan gebeurtenissen aan.

Opties

Deze opdracht opent een dialoogvenster voor een aangepaste programmaconfiguratie.

Help ons, alstublieft!