Dia

Dit menu bevat opdrachten voor diabeheer en navigatie.

Nieuwe dia

Voegt een dia in na de momenteel geselecteerde dia.

Dia dupliceren

Maakt een kopie van de momenteel geselecteerde dia.

Dia uit bestand invoegen

U kunt dia's uit een andere presentatie in de huidige presentatie invoegen. U kunt dia's tevens tussen presentaties kopiëren en plakken.

Lay-out

Opent een submenu met dialay-outs.

Dia verwijderen

Verwijdert de geselecteerde dia('s)

Sla achtergrondafbeelding op

Als de dia een achtergrondafbeelding heeft, kan de gebruiker met deze optie het bijbehorende achtergrondafbeeldingsbestand opslaan.

Achtergrondafbeelding instellen

Opent een bestandskiezer om een afbeeldingsbestand te kiezen dat als achtergrond van de huidige dia moet worden ingesteld.

Dia-eigenschappen

Stelt diarichting, diamarges, achtergrond en andere opties voor lay-out in.

Diamodel wijzigen

Toont het dialoogvenster Beschikbare diamodellen, waar u een lay-out voor de actieve dia kunt kiezen. Alle objecten in de design van de dia worden achter de objecten in de huidige dia geplaatst.

Nieuw diamodel

Maakt een nieuwe diamodel aan. Deze functie is alleen beschikbaar in Diamodelweergave.

tip

Ga naar Beeld - Diamodel om de Diamodelweergave te openen. Om de Diamodelweergave te verlaten, gaat u naar Beeld - Normaal.


Diamodel verwijderen

Verwijdert het momenteel geselecteerde diamodel. Deze functie is alleen beschikbaar in Modelweergave

Modelachtergrond

Met deze optie kunt u de achtergrondafbeelding die in de diamodel is gedefinieerd, weergeven of verbergen.

Modelobjecten

Met deze optie kunt u de objecten die in het diamodel zijn gedefinieerd, weergeven of verbergen.

Modelelementen

Geeft een dialoogvenster weer waarin de volgende elementen van het diamodel kunnen worden in- of uitgeschakeld:

Dia weergeven

Als een dia verborgen is, maakt deze functie deze weer zichtbaar.

Dia verbergen

Als een dia zichtbaar is, verbergt deze functie het.

Dianaam wijzigen

Opent een dialoogvenster waarin een naam kan worden ingesteld voor de huidige dia.

Ga naar de laatst bewerkte dia

Navigeert naar de laatst bewerkte dia in het document.

Verplaatsen

Toont een lijst met verplaatsingsbewerkingen die op de huidige dia kunnen worden toegepast:

Navigeren

Toont een lijst met functies die kunnen worden gebruikt om door de dia's te navigeren:

Overzichtsdia

Maakt een nieuwe dia die een ongeordende lijst met bevat van de titels van de dia's die volgen op de geselecteerde dia. De samenvattingsdia wordt ingevoegd achter de laatste dia.

Dia uitbreiden

Gebruik deze opdracht om een nieuwe dia te maken van alle overzichtspunten op het hoogste niveau (de tekst op het niveau onder titels in de overzichtsstructuur) in de geselecteerde dia. De overzichtstekst wordt de titel van de nieuwe dia. Overzichtspunten onder het hoogste niveau op de originele dia komen op de nieuwe dia één niveau hoger te staan.

Diawissel

Definieert het speciale effect dat afgespeeld wordt wanneer u tijdens een diashow een dia weergeeft.

Help ons, alstublieft!