Opmaak

Bevat de opdrachten voor opmaak van de lay-out en de inhoud van uw document.

Tekst

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstopmaak kunt kiezen.

Afstand

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstafstand kunt kiezen.

Uitlijnen

Opent een submenu waarin u tekst en objecten kunt uitlijnen.

Lijsten

Opent een submenu waarin u de structuur van genummerde alinea's en alinea's met opsommingstekens kunt wijzigen.

Directe opmaak wissen

Removes direct formatting from the selection.

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

Nummering en opsommingstekens

Voegt nummering of opsommingstekens toe aan de huidige alinea en u kunt hier de opmaak van de nummering of opsommingstekens wijzigen.

Object en Vorm

Hiermee kunt u het geselecteerde object roteren, verplaatsen, of schuintrekken, of de grootte ervan wijzigen.

Lijn

Stelt de opmaakopties voor de geselecteerde lijn in.

Gebied

Stelt de vuleigenschappen van het geselecteerde tekenobject in.

Tekst

Stelt de eigenschappen voor lay-out en verankering in voor de geselecteerde tekening of het tekstobject.

Interactie

Hier kunt u definiëren hoe het geselecteerde object zich gedraagt als u er tijdens de presentatie op klikt.

Naam

Hiermee wijst u een naam toe aan het geselecteerde object, zodat het object snel kan worden gevonden in de Navigator.

Beschrijving

Wijst een titel en beschrijving toe aan het geselecteerde object. Die zijn toegankelijk voor hulpprogramma's en als alternatieve tags als u het document exporteert.

Dia-ontwerp

Toont het dialoogvenster Beschikbare diamodellen, waar u een lay-out voor de actieve dia kunt kiezen. Alle objecten in de design van de dia worden achter de objecten in de huidige dia geplaatst.

Dia-layout

Opent een submenu met dia-layouts.

Groeperen

Groepen houden geselecteerde objecten bij elkaar, zodat zij kunnen worden verplaatst of opgemaakt als één object.

Help ons, alstublieft!