Opmaak

Bevat de opdrachten voor opmaak van de lay-out en de inhoud van uw document.

Tekst

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstopmaak kunt kiezen.

Afstand

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstafstand kunt kiezen.

Tekst uitlijnen

Opent een submenu waarin u tekst en objecten kunt uitlijnen.

Lijsten

Opent een submenu waar u de opmaak van lijstalinea's kunt wijzigen.

Directe opmaak wissen

Verwijdert directe opmaak uit de selectie.

Opmaakprofielen

Toont opdrachten voor het bewerken, bijwerken, maken en beheren van opmaakprofielen.

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

Nummering en opsommingstekens

Voegt nummering of opsommingstekens toe aan de huidige alinea of aan geselecteerde alinea's en laat u de opmaak van de nummering of opsommingstekens bewerken.

Tabel

Toont opdrachten voor het opmaken, bewerken en verwijderen van een tabel en zijn elementen.

Afbeelding

Toont opdrachten voor het bijsnijden, bewerken en beheren van afbeeldingen.

Tekstvak en vorm

Opent een submenu om de eigenschappen van het geselecteerde tekstvak of de geselecteerde vorm te bewerken.

Schaduw

Voeg een schaduw aan het geselecteerde tekenobject toe en definieer de eigenschappen van de schaduw.

Interactie

Hier kunt u definiëren hoe het geselecteerde object zich gedraagt als u er tijdens de presentatie op klikt.

Naam

Hiermee wijst u een naam toe aan het geselecteerde object, zodat het object snel kan worden gevonden in de Navigator.

Beschrijving

Wijst een tekstalternatief en een beschrijving toe aan het geselecteerde object. Deze teksten zijn beschikbaar als alternatieve tags in uw document voor gebruik door toegankelijkheidstools. Ze zijn ook beschikbaar als tags voor afbeeldingen wanneer u het document exporteert.

Selectie verdelen

Verdeelt drie of meer geselecteerde objecten gelijkmatig langs de horizontale as of de verticale as. U kunt de afstand tussen objecten ook gelijkmatig verdelen.

Draaien

Roteert het geselecteerde object.

Spiegelen

Spiegelt het geselecteerde object horizontaal of verticaal.

Converteren

Hier kunt u een submenu openen voor het converteren van het geselecteerde object.

Objecten uitlijnen

Lijnt geselecteerde objecten ten opzichte van elkaar uit.

Schikken

Hier kunt u de stapelvolgorde van een geselecteerd object wijzigen.

Groeperen

Groepen houden geselecteerde objecten bij elkaar, zodat zij kunnen worden verplaatst of opgemaakt als één object.

Help ons, alstublieft!