Bewerken

Dit menu bevat opdrachten voor het bewerken van de inhoud van het huidige document.

Ongedaan maken

Maakt de laatste opdracht of het laatst getypte item ongedaan. Klik op de pijl naast het pictogram Ongedaan maken op de werkbalk Standaard om de opdracht te selecteren die u ongedaan wilt maken.

Opnieuw

Annuleert de handeling van de laatste opdracht Ongedaan maken. Klik op de pijl naast het pictogram Opnieuw op de werkbalk Standaard om de stap die u Ongedaan wilt maken te selecteren.

Herhalen

Herhaalt de laatste opdracht. Deze opdracht is beschikbaar in Writer en Calc.

Knippen

Verwijdert de selectie en kopieert deze naar het klembord.

Kopiëren

Kopieert de selectie naar het klembord.

Plakken

Voegt de inhoud van het klembord op de cursorpositie in en vervangt alle geselecteerde tekst of objecten.

Menu Plakken speciaal

Voegt de inhoud van het klembord in het huidige bestand in in een indeling die u kunt specificeren.

Zoeken

Zet de werkbalk Zoeken aan of uit om naar tekst te zoeken of door de elementen van een document te navigeren.

Alles selecteren

Selecteert de gehele inhoud van het huidige bestand, frame of tekstobject..

Zoeken en vervangen

Zoekt of vervangt tekst of opmaak in het huidige document.

Dupliceren

Met deze opdracht kunt u een of meer kopieën van een geselecteerd object maken.

Punten

Hiermee schakelt u de modus Punten bewerken in en uit.

Plakpunten

Schakelt de modus Plakpunten bewerken in en uit.

Hyperlink

Opent een dialoogvenster waarin u hyperlinks kunt bewerken.

Velden

Bewerkt de eigenschappen van een ingevoegd veld.

Dia verwijderen

Verwijdert de huidige dia of pagina.

Koppelingen

U kunt elke koppeling naar externe bestanden in het huidige document wijzigen of verbreken. U kunt ook de inhoud van het huidige bestand bijwerken naar de laatst opgeslagen versie van het gekoppelde externe bestand. Deze opdracht is niet van toepassing op hyperlinks en is niet beschikbaar als het huidige document geen koppelingen naar andere bestanden bevat.

Object

Hiermee kunt u een geselecteerd OLE-object bewerken, dat u hebt ingevoegd vanuit het submenu Invoegen - OLE-object.

Help ons, alstublieft!