Werkbalk Opties

Als u de werkbalk Opties wilt weergeven, kiest u Beeld - Werkbalken - Opties.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Werkbalken - Opties.


Draaimodus na klikken op object

Wanneer u deze optie activeert, verschijnen er rotatiegrepen nadat u op een object hebt gedubbelklikt. Versleep vervolgens een van de grepen om het object in de gewenste richting te roteren.

Pictogram

Draaimodus na klikken op object

Raster weergeven

Schakelt het raster in of uit.

Pictogram Raster tonen

Raster tonen

Vanglijnen weergeven

Toont of verbergt vanglijnen zodat u objecten op uw dia kunt uitlijnen. Sleep een vanglijn uit de dia om de lijn te verwijderen.

Pictogram

Vanglijnen weergeven

Hulplijnen bij verplaatsen

Geeft aan of geleiders worden weergegeven tijdens het verplaatsen van een object.

Pictogram Hulplijnen tijdens verplaatsen

Hulplijnen tijdens verplaatsen

Vangen aan raster

Specificeert of frames, tekenelementen en besturingselementen alleen tussen rasterpunten verplaatst moeten worden. Wilt u de status van het vangraster alleen voor de huidige handeling wijzigen, dan versleept u een object terwijl u de ingedrukt houdt.

Pictogram Vangen aan raster

Vangen aan raster

Aan vanglijnen vangen

Vangt de rand van een gesleept object naar de dichtstbijzijnde vanglijn wanneer u de muis loslaat.

Pictogram

Hulplijnen

Vangen aan paginamarges

Specificeert of de omtrek van het grafische object moet worden uitgelijnd met de dichtstbijzijnde paginamarge.

Pictogram Vangen aan paginamarges

Vangen aan paginamarges

Vangen aan de objectrand

Specificeert of de omtrek van het grafische object moet worden uitgelijnd met de rand van het dichtstbijzijnde grafische object.

Pictogram Vangen aan objectrand

Vangen aan de objectrand

Vangen aan objectpunten

Specificeert of de omtrek van het grafische object moet worden uitgelijnd met de punten van het dichtstbijzijnde grafische object.

Pictogram Vangen aan objectpunten

Vangen aan objectpunten

Snelbewerking toestaan

>Specificeert of er meteen naar de tekstbewerkingsmodus omgeschakeld moet worden wanneer er op een tekstobject geklikt wordt.

Pictogram Snelbewerking toestaan

Snelbewerking toestaan

Alleen tekstgebied selecteren

Geeft aan of een tekstvak moet worden geselecteerd door op de tekst te klikken.

Pictogram Alleen tekstgebied selecteren

Alleen tekstbereik selecteren

Dubbelklikken om tekst toe te voegen

Wanneer u deze optie activeert, kunt u dubbelklikken op een object om tekst toe te voegen of te wijzigen.

Pictogram

Dubbelklikken om tekst toe te voegen

Objecten met attributen aanpassen

Als dit pictogram op de werkbalk Opties is ingeschakeld, worden objecten met hun attributen weergegeven, maar met 50% transparantie, terwijl u ze tekent of verplaatst. Als dit pictogram niet is ingeschakeld, dan wordt alleen een contour weergegeven terwijl u tekent en wordt het object met alle attributen weergegeven, als u de muisknop loslaat.

Pictogram

Object met attributen aanpassen

Alle groeperingen verlaten

Sluit alle groepen af en herstelt de normale weergave.

Pictogram Alle groeperingen verlaten

Alle groeperingen verlaten

Help ons, alstublieft!