Overzichtsbalk

De Overzichtsbalk bevat in Overzichtmodus veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

Demote

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich in bevindt, of geselecteerde lijstalinea's, één overzichtsniveau omlaag.

Pictogram Verlagen

Verhogen

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich in bevindt, of geselecteerde lijstalinea's , één overzichtsniveau omhoog.

Pictogram Verhogen

Verplaatst de alinea waar de cursor zich in bevindt, of geselecteerde alinea's, naar na de volgende alinea.

Pictogram Verlagen

Verplaatst de alinea waar de cursor zich in bevindt, of geselecteerde alinea's, naar vóór de vorige alinea.

Pictogram Omhoog

Opmaak tonen

Geeft de tekenopmaak van de koppen van de dia weer of verbergt deze. Om de tekenopmaak van een kop te wijzigen, opent u het venster Stijlen en opmaak, klikt u met rechts op een opmaakprofiel en kies dan Aanpassen.

Pictogram Opmaak tonen

Opmaak tonen

Zwart-wit

Geeft uw dia's alleen in zwart-wit weer.

Pictogram Zwart-wit

Zwart-wit weergave

Alleen eerste niveau weergeven

Verbergt alle koppen van de dia's in de huidige presentatie, behalve de titels van de dia's. Verborgen koppen worden aangegeven door een zwarte lijn voor een diatitel. Klik op het pictogram Alle niveaus weergeven om de koppen weer te geven.

Pictogram Alleen eerste niveau weergeven

Alleen eerste niveau weergeven

Alle niveaus weergeven

Toont de verborgen koppen van de dia's in de huidige diavoorstelling. Als u alle koppen in de huidige diavoorstelling wilt verbergen, behalve de diatitels, klikt u op het pictogram Alleen eerste niveau weergeven .

Pictogram Alle niveaus weergeven

Alle niveaus weergeven

Subniveaus verbergen

Verbergt de subkoppen van een geselecteerde kop. Verborgen subkoppen worden aangegeven met een zwarte lijn vóór de kop. Klik op het pictogram Subniveaus weergeven om de koppen op lagere niveaus weer te geven.

Pictogram Subpunten verbergen

Sub-punten verbergen

Subniveaus weergeven

Geeft de verborgen subkoppen van een geselecteerde kop weer. Wilt u de subkoppen van een geselecteerde kop verbergen, dan klikt u op het pictogram Subniveaus verbergen.

Pictogram Subpunten tonen

Sub-punten tonen

Help ons, alstublieft!