Overzichtsbalk

De Overzichtsbalk bevat in Overzichtmodus veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

In- en uitzoomen

Hiermee kunt u de schermweergave van het huidige document verkleinen of vergroten. Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk In- en uitzoomen te openen.

Pictogram

In- en uitzoomen (LibreOffice Impress tab Overzicht of Diasorteerder)

Eerste niveau

Verbergt alle koppen van de dia's in de huidige presentatie, behalve de titels van de dia's. Verborgen koppen worden aangegeven met een zwarte lijn vóór de diatitel. Wilt u de koppen weergeven, dan klikt u op het pictogram Alle niveaus.

Pictogram Eerste niveau

Eerste niveau

Alle niveaus

Geeft de verborgen koppen van de dia's in de huidige presentatie weer. Wilt u alle koppen in de huidige presentatie verbergen, behalve de diatitels, dan klikt u op het pictogram Eerste Niveau.

Pictogram Alle niveaus

Alle niveaus

Subniveaus verbergen

Verbergt de subkoppen van een geselecteerde kop. Verborgen subkoppen worden aangegeven met een zwarte lijn vóór de kop. Klik op het pictogram Subniveaus weergeven om de koppen op lagere niveaus weer te geven.

Pictogram Subpunten verbergen

Sub-punten verbergen

Subniveaus weergeven

Geeft de verborgen subkoppen van een geselecteerde kop weer. Wilt u de subkoppen van een geselecteerde kop verbergen, dan klikt u op het pictogram Subniveaus verbergen.

Pictogram Subpunten tonen

Sub-punten tonen

Opmaak aan/uit

Geeft de tekenopmaak van de koppen van de dia weer of verbergt deze. Om de tekenopmaak van een kop te wijzigen, opent u het venster Stijlen en opmaak, klikt u met rechts op een opmaakprofiel en kies dan Aanpassen.

Pictogram

Opmaak Aan/Uit

Zwart-wit

Geeft uw dia's alleen in zwart-wit weer.

Pictogram

Zwart-wit weergave

Presentatie

Start uw diashow.

Pictogram Presentatie

Presentatie

Help ons, alstublieft!