Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

U kunt de werkbalk Tekening ook weergeven vanuit een tekstdocument of werkblad. De verzameling zichtbare pictogrammen kan enigszins verschillen, naar aanleiding van het huidige documenttype.

Selecteren

Als u een object op de huidige dia wilt selecteren, klikt u op het pictogram Selecteren (de witte pijl) op de werkbalk Tekening en klikt u vervolgens op het object.

U kunt meerdere objecten selecteren door Shift ingedrukt te houden terwijl u klikt.

Wilt u een object selecteren dat door een ander object wordt bedekt, dan houdt u ingedrukt en klikt u op het object. Als u het volgende onderliggende object in de stapel wilt selecteren, houdt u ingedrukt en klikt u nogmaals. Als u het eerder geselecteerde object opnieuw wilt selecteren, houdt u Shift + , ingedrukt en klikt u.

Als u tekst aan een object wilt toevoegen, dubbelklikt u op het object en typt of plakt u de tekst.

Als u een selectie wilt opheffen, klikt u terwijl de muisaanwijzer niet op het geselecteerde object staat, of drukt u op Escape.

Als u dubbelklikt op een hulpmiddel, kunt u dit voor meerdere taken gebruiken. Als u het hulpmiddel oproept met een enkele klik, wordt teruggekeerd de laatste selectie na voltooiing van de taak.

Selectie

Het selecteren van objecten in het huidige document toestaan.

Pictogram

Selectie

Lijnkleur

Stelt de lijnkleur in van het geselecteerde object.

Pictogram Lijnkleur

Lijnkleur

Opvulkleur

Stelt de vlakkleur in ven het geselecteerde object.

Pictogram Vlak

Vlak

Lijn

Met dit pictogram kunt u een rechte lijn trekken zonder geaccentueerde uiteinden. Houd terwijl u tekent de Shift-toets ingedrukt om de lijn tot 45° te beperken.

Pictogram Lijn

Lijn

Rechthoek

Tekent een gevulde rechthoek op de plaats waar u in het huidige document sleept. Klik waar u een hoek van de rechthoek wilt plaatsen, en sleep om de gewenste grootte te verkrijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een vierkant te tekenen.

Pictogram Rechthoek

Rechthoek

Ellips

Tekent een gevulde ellips in het huidige document. Klik waar u een ellips wilt tekenen, en sleep om de gewenste grootte te verkrijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkel te tekenen.

Pictogram Ovaal

Ellips

Pijlen

Open de werkbalk Pijlen waar u rechte lijnen, lijnen met pijlpunten en maatlijnen aan de huidige dia of pagina kunt toevoegen.

Boog

Met het pictogram Boog op de werkbalk Tekening wordt de werkbalk Lijnen geopend, waarmee u lijnen en vormen aan de huidige dia kunt toevoegen.

Pictogram Boog

Boog

Verbindingen

Pictogram Verbinding

Verbinding

Open de werkbalk Verbindingen, waarmee u verbindingen kunt toevoegen aan objecten in de huidige dia. Een verbinding is een lijn die objecten aan elkaar koppelt en die aan de objecten bevestigd blijft wanneer ze worden verplaatst. Als u een object met een verbinding kopieert, wordt de verbinding ook gekopieerd.

Basisvormen

Opent de werkbalk Basisvormen die u kunt gebruiken om afbeeldingen in uw document in te voegen.

Pictogram Basisvormen

Basisvormen

Symboolvormen

Opent de werkbalk Symboolvormen vanwaaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Symboolvormen

Symboolvormen

Blokpijlen

Opent de werkbalk Blokpijlen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Blokpijlen

Blokpijlen

Stroomdiagram

Opent de werkbalk Stroomdiagrammen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Stroomdiagrammen

Stroomdiagrammen

Toelichtingen

Opent de werkbalk Toelichtingen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Toelichtingen

Toelichtingen

Sterren en banieren

Opent de werkbalk Sterren en banieren vanwaaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Sterren

Sterren

3D-objecten

Opent de werkbalk 3D-objecten. De objecten zijn driedimensionaal, met diepte, verlichting en reflectie. Elk ingevoegd object vormt aanvankelijk een 3D-scène. U kunt op F3 drukken om de scène binnen te gaan. Voor deze 3D-objecten kunt u het dialoogvenster 3D-effecten openen om de eigenschappen te bewerken.

Pictogram 3D-objecten

3D-objecten

Draaien

Met dit werktuig kunt u het object draaien.

Pictogram Draaien

Draaien

Uitlijning

Wijzigt de uitlijning van geselecteerde objecten.

Pictogram Uitlijning

Uitlijning

Schikken

Hier kunt u de stapelvolgorde van een geselecteerd object wijzigen.

Pictogram Schikken

Schikken

Selectie verdelen

Verdeelt drie of meer geselecteerde objecten gelijkmatig langs de horizontale as of de verticale as. U kunt de afstand tussen objecten ook gelijkmatig verdelen.

Pictogram Verdelen

Verdelen

Schaduw

Voegt een schaduw aan het geselecteerde object toe. Als het object al een schaduw heeft, wordt de schaduw verwijderd. Als u op dit pictogram klikt wanneer er geen object is geselecteerd, wordt de schaduw toegevoegd aan het volgende object dat u tekent.

Pictogram Schaduw toevoegen

Schaduw

Bijsnijden

Knipt de geselecteerde afbeelding bij of brengt deze op schaal. U kunt ook de oorspronkelijke grootte van de afbeelding herstellen.

Pictogram Bijsnijden

Bijsnijden

Afbeeldingsfilter

Dit pictogram op de werkbalk Afbeelding opent de werkbalk Afbeeldingsfilter, waar u verschillende filters op de geselecteerde afbeelding kunt gebruiken.

Pictogram Filter

Filteren

Punten bewerken

Hier kunt u de vorm van het geselecteerde tekenelement veranderen.

Pictogram Puntbewerkingsmodus

Puntbewerkingsmodus

Plakpunten

Hiermee kunt u plakpunten op uw tekening bewerken.

Pictogram Plakpunten bewerken

Plakpunten bewerken

Extrusie

Schakelt de 3D-effecten in en uit voor de geselecteerde objecten.

Pictogram Extrusie

Naar 3D

Help ons, alstublieft!