Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

U kunt de werkbalk Tekening ook weergeven vanuit een tekstdocument of werkblad. De verzameling zichtbare pictogrammen kan enigszins verschillen, naar aanleiding van het huidige documenttype.

Selecteren

Als u een object op de huidige dia wilt selecteren, klikt u op het pictogram Selecteren (de witte pijl) op de werkbalk Tekening en klikt u vervolgens op het object.

U kunt meerdere objecten selecteren door Shift ingedrukt te houden terwijl u klikt.

Wilt u een object selecteren dat door een ander object wordt bedekt, dan houdt u ingedrukt en klikt u op het object. Als u het volgende onderliggende object in de stapel wilt selecteren, houdt u ingedrukt en klikt u nogmaals. Als u het eerder geselecteerde object opnieuw wilt selecteren, houdt u Shift + , ingedrukt en klikt u.

Als u tekst aan een object wilt toevoegen, dubbelklikt u op het object en typt of plakt u de tekst.

Als u een selectie wilt opheffen, klikt u terwijl de muisaanwijzer niet op het geselecteerde object staat, of drukt u op Escape.

Als u dubbelklikt op een hulpmiddel, kunt u dit voor meerdere taken gebruiken. Als u het hulpmiddel oproept met een enkele klik, wordt teruggekeerd de laatste selectie na voltooiing van de taak.

Selectie

Het selecteren van objecten in het huidige document toestaan.

Pictogram

Selectie

Rechthoek

Tekent een gevulde rechthoek op de plaats waar u in het huidige document sleept. Klik waar u een hoek van de rechthoek wilt plaatsen, en sleep om de gewenste grootte te verkrijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een vierkant te tekenen.

Pictogram

Rechthoek

Ellips

Tekent een gevulde ellips in het huidige document. Klik waar u een ellips wilt tekenen, en sleep om de gewenste grootte te verkrijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkel te tekenen.

Pictogram

Ellips

Tekst

Tekent een tekstvak waar u in het huidige document klikt of sleept. Klik ergens in het document, en typ of plak uw tekst.

Pictogram

Tekst

Boog

Met het pictogram Boog op de werkbalk Tekening wordt de werkbalk Lijnen geopend, waarmee u lijnen en vormen aan de huidige dia kunt toevoegen.

Pictogram

Boog

Verbindingen

Pictogram

Verbinding

Open de werkbalk Verbindingen, waarmee u verbindingen kunt toevoegen aan objecten in de huidige dia. Een verbinding is een lijn die objecten aan elkaar koppelt en die aan de objecten bevestigd blijft wanneer ze worden verplaatst. Als u een object met een verbinding kopieert, wordt de verbinding ook gekopieerd.

Lijnen en pijlen

Opent de werkbalk Pijlen om lijnen en pijlen in te voegen.

3D-objecten

Opent de werkbalk 3D-objecten. De objecten zijn driedimensionaal, met diepte, belichting, en reflectie. Elk ingevoegd object vormt initieel een 3D-scene. Druk op F3 om de scene te betreden. Voor deze 3D-objecten kunt u het dialoogvenster 3D-effecten openen om de eigenschappen te bewerken.

Pictogram

3D-objecten

Basisvormen

Opent de werkbalk Basisvormen die u kunt gebruiken om afbeeldingen in uw document in te voegen.

Pictogram Basisvormen

Basisvormen

Symboolvormen

Opent de werkbalk Symboolvormen vanwaaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Symboolvormen

Symboolvormen

Blokpijlen

Opent de werkbalk Blokpijlen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Blokpijlen

Blokpijlen

Stroomdiagram

Opent de werkbalk Stroomdiagrammen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Stroomdiagrammen

Stroomdiagrammen

Toelichtingen

Opent de werkbalk Toelichtingen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Toelichtingen

Toelichtingen

Sterren en banieren

Opent de werkbalk Sterren en banieren vanwaaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Sterren

Sterren

Punten

Hiermee kunt u punten op uw tekening bewerken.

Plakpunten

Hiermee kunt u plakpunten op uw tekening bewerken.

Fontwork

Opent het dialoogvenster Fontwork waarmee u opgemaakte tekst in uw document kunt invoegen, die niet mogelijk is met standaard opmaak van lettertypes.

Op de werkbalk Fontwork, klik op

Pictogram Fontwork

Fontwork-Galerij

Uit bestand

Opent een dialoogvenster voor bestandsselectie om een afbeelding in het huidige document in te voegen.

Pictogram Afbeelding

Afbeelding

Invoegen

Pictogram

Invoegen

Draaien

Met dit werktuig kunt u het object draaien.

Pictogram Draaien

Draaien

Uitlijning

Wijzigt de uitlijning van geselecteerde objecten.

Pictogram

Uitlijning

Schikken

Hier kunt u de stapelvolgorde van een geselecteerd object wijzigen.

Pictogram

Schikken

Extrusie Aan/uit

Schakelt de 3D-effecten in en uit voor de geselecteerde objecten.

Animatiepaneel

Wijst effecten toe aan geselecteerde objecten.

Pictogram

Aangepaste animatie

Interactie

Hier kunt u definiëren hoe het geselecteerde object zich gedraagt als u er tijdens de presentatie op klikt.

Pictogram Interactie

Interactie

Help ons, alstublieft!