Linialen

U kunt een verticale en horizontale liniaal aan de linker- en bovenkant van de LibreOffice Impress-werkruimte gebruiken wanneer u dia’s maakt. De liniaalgedeelten die van toepassing zijn op het oppervlak van de dia, zijn wit.

Tippictogram

Wanneer u een object selecteert, worden de objectafmetingen op de linialen aangegeven als dubbele grijze lijnen. Als u de grootte van het object nauwkeurig wilt aanpassen, sleept u een van de dubbele lijnen naar een andere positie op de liniaal.


Wanneer u een tekstobject op een dia selecteert, worden op de horizontale liniaal inspringingen en tabs weergegeven. Als u de inspring- of tabinstellingen voor het tekstobject wilt wijzigen, sleept u een inspring- of tabmarkering naar een andere positie op de liniaal.

U kunt ook een vanglijn van een liniaal slepen als hulpmiddel voor het uitlijnen van objecten op de dia. Als u een vanglijn met een liniaal wilt invoegen, sleept u de rand van de liniaal in de dia.

U kunt de linialen weergeven of verbergen door Beeld - Linialen te kiezen.

Als u de maateenheid voor een liniaal wilt opgeven, klikt u met de rechtermuisknop op de liniaal en kiest u een nieuwe eenheid uit de lijst.

U kunt het nulpunt van de linialen wijzigen door het snijpunt van de twee linialen (in de linkerbovenhoek) in de werkruimte te slepen. U ziet een verticale en een horizontale hulplijn. Blijf slepen tot de verticale en horizontale hulplijn op de juiste positie voor het nieuwe nulpunt staan en laat de muisknop los. Als u het oorspronkelijke nulpunt van de linialen wilt herstellen, dubbelklikt u op het snijpunt.

Wilt u de diamarges veranderen, dan versleept u de rand van de witte vlakken op de linialen.

Help ons, alstublieft!