Statusbalk

De statusbalk geeft informatie weer over uw document, inclusief het huidige geselecteerde object. U kunt dubbelklikken op enkele statusbalk-items om een gerelateerd dialoogvenster te openen.

Huidige grootte

Geeft informatie weer over de X/Y-positie van de cursor en de grootte van het geselecteerde object.

In- en uitzoomen

Specificeert de huidige zoomfactor van de paginaweergave.

Documentwijziging

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Huidige dia/huidig niveau

Geeft het actuele dianummer weer gevolgd door het totale aantal dianummers.

Huidig pagina-opmaakprofiel

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Help ons, alstublieft!