Diamodus

De werkbalk Diamodus wordt geopend met de weergave Diasorteerder.

Schermpresentatie met tijdopname

Start een presentatie met een tijdklok in de linker benedenhoek.

Pictogram Repeteer tijden

Schermpresentatie met tijdopname

Dia weergeven/verbergen

Verbergt de geselecteerde dia zodat deze tijdens de presentatie niet weergegeven wordt.

Pictogram Dia verbergen

Dia weergeven/verbergen

Dia's per rij

Voer het aantal dia's in dat op elke rij in de Diasorteerder weergegeven moet worden.

Help ons, alstublieft!