Werkbalk Tekstopmaak

Als u de balk Tekstopmaak wilt weergeven, plaatst u de cursor in een tekstobject.

Lettertype

Hiermee kunt u een lettertype in de lijst selecteren of de naam van een lettertype direct invoeren.

U kunt verschillende lettertypen invoeren, gescheiden door puntkomma's. LibreOffice gebruikt achtereenvolgens elk benoemd lettertype als de voorgaande lettertypen niet beschikbaar zijn.

Pictogram

Lettertype

Tekengrootte

U kunt in deze lijst tussen verschillende tekengrootten kiezen of handmatig een grootte invoeren.

Vet

Maakt de geselecteerde tekst vet. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord vet gemaakt. Als de selectie of het woord al vet is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram Vet

Vet

Cursief

Maakt de geselecteerde tekst cursief. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord cursief gemaakt. Als de selectie of het woord al cursief is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram Cursief

Cursief

Onderstrepen

Onderstreept of verwijdert onderstreping van de geselecteerde tekst.

Pictogram Onderstrepen

Onderstrepen

Tekstkleur

Klik hierop om de huidige tekstkleur op de geselecteerde tekens toe te passen. U kunt hier ook klikken en vervolgens een selectie verslepen om de tekstkleur te wijzigen. Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk Tekstkleur te openen.

Pictogram Tekstkleur

Tekstkleur

Links

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de linkermarge van de container.

Pictogram Links uitlijnen

Links uitlijnen

Gecentreerd

Centreert de geselecteerde alinea('s) op de omringende container.

Pictogram Centreren

Rechts

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de rechtermarge van de container.

Pictogram Rechts uitlijnen

Rechts uitlijnen

Uitgevuld

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit met de linker- en rechtercontainermarges. Als u wilt, kunt u ook de uitlijningsopties voor de laatste regel van een alinea opgeven door Opmaak - Alinea - Uitlijning te kiezen.

Pictogram Uitgevuld

Uitvullen

Alinea-afstand vergroten

Klik op het pictogram Afstand vergroten om de alinea-afstand boven de geselecteerde alinea te vergroten.

Pictogram

Alinea-afstand vergroten

Alinea-afstand verkleinen

Klik op het pictogram Alinea-afstand verkleinen om de alinea-afstand boven de geselecteerde alinea te verkleinen.

Pictogram

Alinea-afstand verkleinen

Ongeordende lijst aan/uit

Met dit pictogram kunt u opsommingstekens aan geselecteerde alinea's toewijzen of opsommingstekens uit alinea's verwijderen.

Pictogram Ongeordende lijst

Ongeordende lijst aan/uit

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Pictogram Teken

Teken

Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

Pictogram Alinea

Alinea

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Tekstrichting van links naar rechts

Hier kunt u de horizontale richting van de tekst definiëren.

Picogram Tekstrichting van links naar rechts

Tekstrichting van links naar rechts

Tekstrichting van boven naar beneden

Hier kunt u de verticale richting van de tekst definiëren.

Picogram Tekstrichting van boven naar beneden

Tekstrichting van boven naar beneden

Lettergrootte vergroten

Vergroot de grootte van het lettertype van de geselecteerde tekst.

Lettergrootte verkleinen

Verkleint de grootte van het lettertype van de geselecteerde tekst.

Help ons, alstublieft!