Werkbalken

In dit overzicht wordt de standaardwerkbalkconfiguratie voor LibreOffice beschreven.

Werkbalk Standaard

De werkbalk Standaard is in alle LibreOffice-toepassingen beschikbaar.

Presentatie

Veelgebruikte opdrachten voor dia's.

Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

Werkbalk Zoeken

De werkbalk Zoeken kan worden gebruikt om snel de inhoud van LibreOffice-documenten te doorzoeken.

Overzichtsbalk

De Overzichtsbalk bevat in Overzichtmodus veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

Werkbalk Diasorteerder

In de weergave Diasorteerder kan de werkbalk Diasorteerder worden gebruikt.

Werkbalk Lijn en opvulstijl

De werkbalk Lijn en opvulstijl bevat functies die in de huidige weergave kunnen worden toegepast.

Diamodus

De werkbalk Diamodus wordt geopend met de weergave Diasorteerder.

Werkbalk Tabel

De werkbalk Tabelbevat functies die u kunt gebruiken wanneer u met tabellen werkt. Deze werkbalk verschijnt wanneer u de cursor in een cel van een tabel plaatst.

Werkbalk Tekstopmaak

Als u de balk Tekstopmaak wilt weergeven, plaatst u de cursor in een tekstobject.

Werkbalk Afbeelding

Gebruik de werkbalk Afbeelding om de kleur, het contrast en de helderheid voor geselecteerde grafische object(en) in te stellen.

Werkbalk Punten bewerken

De werkbalk Punten bewerken verschijnt wanneer u een polygoonobject selecteert en op Punten bewerken klikt.

Werkbalk Opties

Als u de werkbalk Opties wilt weergeven, kiest u Beeld - Werkbalken - Opties.

Kleurenbalk

Toon of verberg de werkbalk Kleur. Om de weergegeven kleurentabel te wijzigen of te wijzigen, kiest u Opmaak - Vlak en klikt u vervolgens op het tabblad Kleuren.

Statusbalk

De statusbalk geeft informatie weer over uw document, inclusief het huidige geselecteerde object. U kunt dubbelklikken op enkele statusbalk-items om een gerelateerd dialoogvenster te openen.

3D-instellingen

De werkbalk 3D-instellingen bevat eigenschappen van geselecteerde 3D objecten.

Fontwork

De werkbalk Fontwork wordt geopend wanneer u een Fontwork-object selecteert.

Invoegen

Voeg objecten, inclusief diagrammen, werkbladen en afbeeldingen, toe aan uw document.

Werkbalk Classificatie

De werkbalk Classificatie bevat hulpmiddelen om de documentverwerking te beveiligen.

De werkbalk Classificatie bevat keuzelijsten om te helpen bij het selecteren van de beveiliging van het document, volgens het BAF-categoriebeleid en BAILS-niveaus. LibreOffice zal aangepaste velden toevoegen in de documenteigenschappen (Bestand - Eigenschappen, Aangepaste eigenschappen (tabblad)) om het classificatiebeleid op te slaan als documentmetadata.

Help ons, alstublieft!