Werkbalken

In dit overzicht wordt de standaardwerkbalkconfiguratie voor LibreOffice beschreven.

Werkbalk Standaard

De werkbalk Standaard is in alle LibreOffice-toepassingen beschikbaar.

Presentatie

Veelgebruikte opdrachten voor dia's.

Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

Overzichtsbalk

De Overzichtsbalk bevat in Overzichtmodus veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

Werkbalk Diasorteerder

In de weergave Diasorteerder kan de werkbalk Diasorteerder worden gebruikt.

Werkbalk Lijn en opvulstijl

De werkbalk Lijn en opvulstijlbevat functies die in de huidige weergave kunnen worden toegepast.

Diamodus

De werkbalk Diamodus wordt geopend met de weergave Diasorteerder.

Werkbalk Tabel

De werkbalk Tabelbevat functies die u kunt gebruiken wanneer u met tabellen werkt. Deze werkbalk verschijnt wanneer u de cursor in een cel van een tabel plaatst.

Werkbalk Tekstopmaak

Als u de balk Tekstopmaak wilt weergeven, plaatst u de cursor in een tekstobject.

Werkbalk Afbeelding

Gebruik de werkbalk Afbeelding om de kleur, het contrast en de helderheid voor geselecteerde grafische object(en) in te stellen.

Werkbalk Punten bewerken

De werkbalk Punten bewerken verschijnt wanneer u een polygoonobject selecteert en op Punten bewerken klikt.

Werkbalk Opties

Als u de werkbalk Opties wilt weergeven, kiest u Beeld - Werkbalken - Opties.

Kleurenbalk

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Statusbalk

De statusbalk geeft informatie weer over uw document, inclusief het huidige geselecteerde object. U kunt dubbelklikken op enkele statusbalk-items om een gerelateerd dialoogvenster te openen.

3D-instellingen

De werkbalk 3D-instellingen bevat eigenschappen van geselecteerde 3D objecten.

Fontwork

De werkbalk Fontwork wordt geopend wanneer u een Fontwork-object selecteert.

Werkbalk Rubricering

De werkbalk Rubricering biedt hulpmiddelen voor het beveiligd werken met documenten.

De werkbalk Rubricering bevat keuzelijsten om te helpen bij het selecteren van de beveiliging van het document volgens het BAF beveiligingsbeleid en BAILS niveaus. LibreOffice voegt aangepaste velden toe in de documenteigenschappen (Bestand - Eigenschappen, tabblad Gebruikergedefinieerde eigenschappen) om het classificatiebeleid als document-metagegevens op te slaan.

Ga naar menu Beeld - Werkbalken en selecteer Rubricering

Invoegen

Voeg objecten, inclusief diagrammen, werkbladen en afbeeldingen, toe aan uw document.

Help ons, alstublieft!