Beeld

Dit menu bevat opdrachten om de weergave op het scherm van het document te regelen, de gebruikersinterface te wijzigen en toegang te krijgen tot de panelen van de Zijbalk.

Normaal

Hiermee schakelt u om naar de normale weergave waarin u dia's kunt maken en bewerken.

Overzicht

Hiermee kunt u naar de overzichtsweergave overschakelen waar u dia's opnieuw kunt schikken en diatitels en -koppen kunt bewerken.

Notitiepagina

Hiermee schakelt u om naar de notitiepagina, waar u notities aan uw dia's kunt toevoegen. Tijdens de presentatie zijn notities onzichtbaar voor het publiek.

Hand-out

Schakelt over naar de weergave van de hand-out-pagina, waar u verschillende dia's kan schalen, zodat deze op een afgedrukte pagina passen.

Diasorteerder

Geeft miniaturen van de dia's weer, zodat ze eenvoudig kunnen worden gerangschikt.

Diamodel

Schakelt over naar diamodelweergave, waar u elementen kunt toevoegen, die u wilt laten verschijnen op alle dia's die hetzelfde diamodel gebruiken.

Notitiemodel

Geeft het notitiemodel weer, waar u de standaardopmaak voor notities kunt instellen.

Werkbalken

Opent een submenu waarmee u werkbalken kunt tonen en verbergen. Een werkbalk bevat pictogrammen en opties waarmee u snel LibreOffice-opdrachten kunt oproepen.

Statusbalk

Toont of verbergt de Statusbalk aan de onderkant van het venster.

Linialen

Zet de linialen aan de bovenkant en linkerkant van het werkoppervlak aan of uit.

Weergeven of verbergen van het .

Raster en hulplijnen

Schakel de zichtbaarheid van rasterpunten en hulplijnen in om het verplaatsen van objecten en de precieze positie op de huidige pagina te vergemakkelijken.

Vanglijnen

Specificeert de weergave-opties voor vanglijnen.

Hulplijnen voor het verplaatsten van objecten

Geeft aan of geleiders worden weergegeven tijdens het verplaatsen van een object.

Kleur/Grijswaarden

Met deze opdracht opent u een submenu waarin u kunt kiezen of u dia’s in kleur, met grijswaarden of in zwart-wit wilt weergeven.

Opmerkingen

Aantekeningen van een presentatie tonen of verbergen.

Hoofdachtergrond

Schakelt de zichtbaarheid van de achtergrond van een diamodel in of uit, om als achtergrond van de huidige dia te gebruiken.

Objectenmodellen

Schakelt de zichtbaarheid van objecten in een diamodel in of uit, om op de huidige dia te verschijnen.

Model-elementen

Voeg tijdelijke aanduidingen voor koptekst, voettekst, de datum en het dianummer aan het diamodel toe.

Zijbalk

De Zijbalk is een verticale grafische gebruikersinterface die voornamelijk contextuele eigenschappen, opmaakprofielbeheer, documentnavigatie, mediagalerij en meer functies biedt.

Stijlen en opmaak

Opent het paneel Stijlen en opmaak van de Zijbalk, die een lijst van de beschikbare Afbeeldings- en Presentatie-opmaakprofielen geeft, om toe te passen en te bewerken.

ClipArt galerij

Opent het paneel Galerij van de Zijbalk, waar u afbeeldingen en audioclips kunt selecteren en in uw document kunt invoegen.

Navigator

Opent de Navigator, waar u snel naar andere dia's kunt gaan of u tussen open bestanden kunt schakelen.

In- en uitzoomen

Opent het dialoogvenster Zoomen en indeling bekijken waarin u de zoomfactor kunt instellen om het huidige document weer te geven.

Help ons, alstublieft!