Menu's

Dit gedeelte beschrijft alle van toepassing zijnde menu's, submenu's en dialoogvensters.

Notitiepictogram

Het venster met het document waaraan u wilt werken, moet worden geselecteerd om de menuopdrachten te kunnen gebruiken. Zo moet u ook een object in het document selecteren om de menuopdrachten die bij het object horen, te kunnen gebruiken.


Waarschuwingspictogram

De menu's zijn contextgevoelig. Dit betekent dat er menuopties beschikbaar zijn die relevant zijn voor het werk dat momenteel wordt uitgevoerd. Als de cursor zich in een tekst bevindt, zijn alle menuopties beschikbaar die nodig zijn om de tekst te bewerken. Als u afbeeldingen in een document hebt geselecteerd, ziet u alle menuopties die kunnen worden gebruikt om afbeeldingen te bewerken.


Bestand

Deze opdrachten zijn van toepassing op het huidige document, maak een document aan, open een bestaand document of sluit de toepassing.

Bewerken

Dit menu bevat opdrachten voor het bewerken van de inhoud van het huidige document.

Beeld

Dit menu bevat opdrachten om de weergave op het scherm van het document te regelen, de gebruikersinterface te wijzigen en toegang te krijgen tot de panelen van de Zijbalk.

Invoegen

Dit menu bevat de opdrachten die worden gebruikt om nieuwe elementen in het document in te voegen, bijvoorbeeld afbeeldingen, objecten, speciale tekens en andere bestanden.

Opmaak

Bevat de opdrachten voor opmaak van de lay-out en de inhoud van uw document.

Dia

Dit menu bevat opdrachten voor diabeheer en navigatie.

Presentatie

Bevat opdrachten en opties voor het uitvoeren van een presentatie.

Extra

Bevat functies voor spellingcontrole, een galerij van kunstobjecten die u aan uw document kunt toevoegen, als ook functies voor het configureren van menu's en het instellen van programmavoorkeuren.

Venster

Bevat opdrachten voor het manipuleren en weergeven van documentvensters.

Help

Via het Help-menu kunt u het Help-systeem voor LibreOffice starten en bedienen.

Help ons, alstublieft!