Werkbladen in dia’s invoegen

U kunt verschillende methoden toepassen om werkbladcellen in uw Impress-dia's of Drawpagina's in te voegen:

 1. Een eigen tabel invoegen - u voert gegevens in de cellen in en past leuke opmaak toe met behulp van de sectie Tabelontwerp in het paneel Taken.

 2. Voeg een nieuwe tabel als een OLE-object in of voeg een bestaand bestand in als een OLE-object - u kunt specificeren of de koppeling naar het bestand een levende koppeling moet zijn naar de laatste opgeslagen gegevens in een werkbladbestand.

Een eigen tabel invoegen

 1. Ga naar de Impress-dia of Drawpagina waar u de tabel wilt invoegen.

 2. Kies Invoegen - Tabel of gebruik het pictogram Tabel op de werkbalk Standaard om een tabel in te voegen.

 3. Dubbelklik op de tabel en plak of voer de gegevens in de cellen in.

 4. Selecteer enkele celinhoud en rechtsklik om het contextmenu te openen. Kies opdrachten om de celinhoud te wijzigen, zoals grootte van lettertype en regelafstand.

 5. Klik met rechts op de tabelrand om het contextmenu van de tabel te openen. Gebruik het contextmenu van de tabel om een naam en beschrijving voor de tabel in te voeren, of om, naast andere opdrachten, de rijen of kolommen gelijkmatig te verdelen.

 6. Selecteer enkele cellen en klik met rechts om een contextmenu te openen, waar u, naast andere opdrachten, rijen en kolommen kunt invoegen of verwijderen.

  Wijs een cel aan in een hoek van de rechthoek, houd de muisknop ingedrukt en sleep de muis naar de tegenoverliggende hoek van de rechthoek en laat dan de muisknop los om een rechthoekig gebied van cellen te selecteren.

  Wijs een cel aan, houd de muisknop ingedrukt en sleep de muis naar de volgende cel en terug en laat dan de muisknop los om één cel te selecteren.

Een nieuw werkblad als een OLE-object invoegen

U kunt een leeg LibreOffice Calc-werkblad als OLE-object aan een dia toevoegen.

 1. Ga naar de dia waarin u het werkblad wilt invoegen.

 2. Kies Invoegen - OLE-object - OLE-object. Klik op Nieuw maken en selecteer het LibreOffice-werkblad. Klik op OK. Klik in het werkblad om uw gegevens in te voeren.

 3. Klik buiten het werkblad om de dia te bekijken.

Als u het formaat van het werkblad wilt wijzigen zonder de cellen groter of kleiner te maken, dubbelklikt u op het werkblad en versleept u vervolgens een hoekgreep. Als u het formaat van de werkbladcellen wilt wijzigen, klikt u op het werkblad en versleept u vervolgens een hoekgreep.

Een werkblad uit een bestand invoegen

Wanneer u een bestaand werkblad in een dia invoegt, worden wijzigingen die in het oorspronkelijke werkbladbestand worden aangebracht, niet doorgevoerd op de dia. Het is echter mogelijk om het werkblad in de dia te wijzigen.

 1. Ga naar de dia waarin u het werkblad wilt invoegen.

 2. Kies Invoegen - OLE-object - OLE-object.

 3. Selecteer Uit bestand en klik op Zoeken.

 4. Zoek en selecteer het bestand dat u wilt invoegen en klik op OK.

  Selecteer het keuzevak Koppeling naar bestand om het bestand als koppeling in te voegen.

note

Het hele werkblad wordt in de dia ingevoegd. Als u het weergegeven blad wilt wijzigen, dubbelklikt u op het werkblad en selecteert u een ander blad.


Help ons, alstublieft!