De Presentatie-console gebruiken

De Presentatie-console toont de presentatie op een extern scherm (projector of groot televisiescherm), terwijl de bedieningsknoppen op het computerscherm getoond worden.

De Presentatie-console verschaft extra controle over presentaties door een verschillend beeld te tonen op uw computerscherm en het scherm dat uw publiek ziet. Het beeld op uw computerscherm bevat de huidige dia, de volgende dia, eventueel de notities bij de dia's en een klok.

note

De Presentatie-console werkt alleen op een besturingssysteem dat meerdere schermen ondersteunt en alleen wanneer twee schermen aangesloten zijn (één daarvan kan het ingebouwde scherm van een laptop zijn).


Presentatie-console activeren

Presentatie-console inschakelen:

Afbeelding van dialoogvenster Opties - Impress - Algemeen

Presentatie-console inschakelen:

Bedieningsknoppen Presentatie-console

Besturingselementen van de Presenter Console

Presentatie-console sneltoetsen

Bij het uitvoeren van een presentatie met behulp van de Presentatie-console, kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Actie

Toets of toetsen

Volgende dia of volgend effect

Links klikken, pijl naar rechts, pijl omlaag, spatiebalk, pagina omlaag, enter, return

Vorige dia, of vorig effect

Rechts kikken, pijl naar links, pijl omhoog, pagina omhoog, backspace

Gebruik muisaanwijzer als pen

P

Alle inkt op de dia wissen

E

Eerste dia

Start

Laatste dia

Einde

Vorige dia zonder effecten

Alt+Page Up

Volgende dia zonder effecten

Alt+Page Down

Scherm zwart maken/opheffen zwart maken

'B', '.'

Scherm wit maken/opheffen wit maken

'W', ','

Einde diapresentatie

Esc, '-'

Ga naar dianummer

Getal gevolgd door Enter

Lettertype voor notities groter/kleiner maken

'G', 'S'

Op/neer scrollen door notities

'A', 'Z'

Verplaats de pijl in de notitieweergave vooruit/achteruit

'H', 'L'

De Presentatie-console weergeven

Ctrl+'1'

Geeft de notities van de presentatie weer

Ctrl+'2'

Geeft het Diaoverzicht weer

Ctrl+'3'

Beeldscherm wisselen

+'4'

Aanwijzer uitschakelen als penmodus

+'A'


Presentatie-console modi

Normale modus

De modus Normaal toont de huidige dia links en de volgende dia rechts op het computerscherm.

modus Normaal van de Presentatie-console

Modus Notitie

De modus Notitie toont de huidige dia links, de notities voor de dia rechts en de volgende dia onder de huidige dia.

Modus Notitie

Modus Diasorteerder

De modus Diasorteerder toont alle dia's op het computerscherm en laat toe om de geselecteerde dia te tonen zonder rekening te houden met de volgorde van de dia's.

Modus Diasorteerder

Help ons, alstublieft!