Impress Fotoalbum

Voegt een fotoalbum toe in uw presentatie.

Het Impress Fotoalbum is een snelle manier om verschillende afbeeldingen in een presentatie in te voegen en om een document te maken, dat geschikt is om continu in een kiosk of multimedia show te draaien.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

KiesInvoegen - Media - Fotoalbum


Impress Photo Album Dialog

Om een fotoalbum in uw presentatie in te voegen

 1. Open een bestaande of lege presentatie.

 2. Ga naar de dia voorafgaande aan de fotoalbum.

 3. KiesInvoegen - Media - Fotoalbum.

 4. In het dialoogvenster Fotoalbum maken, klik Toevoegen.

 5. Zoek de bestanden die u wilt invoegen.

  Notitiepictogram

  If several images are in the same folder, you can select a group of photos using the Shift or Ctrl keys while clicking on their filenames.


 6. Klik Openen om bestanden toe te voegen aan de fotoalbum.

  Tippictogram

  Click on a file name to display it in the Preview area


 7. Selecteer het aantal afbeeldingen per dia in de keuzelijstDia lay-out.

 8. Indien nodig, vink het vakje Een legende aan een dia toevoegen aan om een tekstgebied voor de legende in te voegen.

 9. Vink het keuzevakje Verhouding behouden aan om te vermijden dat de afbeeldingen vervormd worden als ze in een dia geplaatst worden. De afbeelding zal volledig binnen de dia blijven.

 10. Vink Scherm vullen aan, om te zorgen dat de afbeelding het volledige scherm vult. De resulterende afbeelding kan groter dan de dia zijn.

 11. Vink Afbeeldingen koppelen aan om een koppeling te maken naar de plaats van de afbeelding op uw bestandssysteem of het internet. Met deze optie zullen de afbeeldingen niet in uw presentatie document opgeslagen worden.

 12. Klik Dia's invoegen.

warning

Clicking Undo will not delete a photo album. Right-click the slides on the slide panel and select Delete Slide to delete the slides.


Help ons, alstublieft!