Impress Fotoalbum

Voegt een fotoalbum toe in uw presentatie.

Het Impress Fotoalbum is een snelle manier om verschillende afbeeldingen in een presentatie in te voegen en om een document te maken, dat geschikt is om continu in een kiosk of multimedia show te draaien.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

KiesInvoegen - Media - Fotoalbum


Afbeelding van dialoogvenster Opties - Impress - Foto-album

Om een fotoalbum in uw presentatie in te voegen

 1. Open een bestaande of lege presentatie.

 2. Ga naar de dia voorafgaande aan de fotoalbum.

 3. KiesInvoegen - Media - Fotoalbum.

 4. In het dialoogvenster Fotoalbum maken, klik Toevoegen.

 5. Zoek de bestanden die u wilt invoegen.

  Notitiepictogram

  Als er diverse afbeeldingen in dezelfde map staan, kunt u een groep foto's selecteren met Shift of terwijl u op de bestandsnamen klikt.


 6. Klik Openen om bestanden toe te voegen aan de fotoalbum.

  Tippictogram

  Klik op een bestandsnaam om het in het venster Voorbeeldte tonen


 7. Selecteer het aantal afbeeldingen per dia in de keuzelijstDia lay-out.

 8. Indien nodig, vink het vakje Een legende aan een dia toevoegen aan om een tekstgebied voor de legende in te voegen.

 9. Vink het keuzevakje Verhouding behouden aan om te vermijden dat de afbeeldingen vervormd worden als ze in een dia geplaatst worden. De afbeelding zal volledig binnen de dia blijven.

 10. Vink Scherm vullen aan, om te zorgen dat de afbeelding het volledige scherm vult. De resulterende afbeelding kan groter dan de dia zijn.

 11. Vink Afbeeldingen koppelen aan om een koppeling te maken naar de plaats van de afbeelding op uw bestandssysteem of het internet. Met deze optie zullen de afbeeldingen niet in uw presentatie document opgeslagen worden.

 12. Klik Dia's invoegen.

warning

Klikken op Ongedaan maken zal de fotoalbum niet verwijderen. Klik met rechts op de dia's in het zijpaneel en selecteer Dia verwijderen om de dia's te verwijderen.


Help ons, alstublieft!