Bogen tekenen

Het pictogram Boog Pictogram op de werkbalk Tekening opent een werkbalk om BĂ©zier-bogen te tekenen. BĂ©zier-bogen worden bepaald door een begin- en een eindpunt, die "ankers"worden genoemd. De kromming van de BĂ©zier-boog wordt bepaald door controlepunten ("handvatten"). Door een controlepunt te verplaatsen, verandert de vorm van de BĂ©zier-boog.

Notitiepictogram

Controlepunten zijn alleen zichtbaar in de modus "Bewerk Punten". Controlepunten worden voorgesteld door cirkels, ankerpunten worden voorgesteld door vierkanten. Het beginpunt is een beetje groter dan de andere ankerpunten.


Segmenten van een BĂ©zier-boog en rechte lijnstukken kunnen samengevoegd worden tot complexere BĂ©zier-bogen. Om naast elkaar liggende segmenten samen te voegen kunnen drie verschillende overgangen gebruikt worden:

Het hulpmiddel Boog gebruiken

 1. Op de werkbalk Tekening opent u de werkbalk Bogen Pictogram en kiest u het hulpmiddel CurvePictogram.

 2. Klik waar de boog moet beginnen en sleep dan in de gewenste richting. De controlelijn geeft de richting aan.

  Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om de richting te beperken tot een veelvoud van 45 graden.

 3. Laat de muis los waar het eerste controlepunt moet komen.

 4. Verplaats de muiswijzer naar de plaats waar het segment van de curve moet eindigen. De boog volgt de muiswijzer.

 5. Doe Ă©Ă©n van de volgende:

Het hulpmiddel Vrije-handlijn gebruiken

 1. Op de werkbalk Tekening opent u de werkbalk Bogen Pictogram en kiest u het hulpmiddel Vrije-handlijnPictogram.

 2. Klik op de plaats waar de lijn moet beginnen en houd de muisknop ingedrukt.

 3. Teken de vrije-handlijn zoals u met een potlood zou doen.

 4. Laat de muisknop los om de lijn te beëindigen.

Help ons, alstublieft!