Sneltoetsen gebruiken in LibreOffice Impress

Notitiepictogram

Sommige sneltoetsen kunnen aan uw bureaubladsysteem toegewezen zijn. LibreOffice kan deze toetsen niet gebruiken. Wijs andere toetsen toe aan LibreOffice in Extra - Aanpassen - Toetsenbord, of in uw bureaubladsysteem.


U kunt het toetsenbord gebruiken om LibreOffice Impress-opdrachten te activeren en door de werkruimte te navigeren. LibreOffice Impress gebruikt dezelfde sneltoetsen als LibreOffice Draw om tekenobjecten te maken.

Tijdelijke aanduidingen selecteren

LibreOffice Impress AutoLayouts gebruikt plaatsaanduiders voor diatitels, tekst en objecten. Om een plaatsaanduider te selecteren, druk op +Enter. Om een plaatsaanduider te verplaatsen, druk opnieuw op +Enter.

note

Als u op +Enter drukt, nadat u de laatste plaatsaanduider bereikt heeft in een nieuwe dia, wordt een nieuwe dia ingevoegd na de huidige dia. De nieuwe dia gebruikt dezelfde lay-out als de huidige dia.


Zo maakt en bewerkt u een tekenobject

 1. Druk op F6 om naar de werkbalk Tekening te gaan.

 2. Druk op de pijl naar rechts tot u het werkbalkpictogram van een tekenhulpmiddel bereikt.

 3. Als er een pijltoets naast het pictogram staat, wordt er met het tekenhulpmiddel een subwerkbalk geopend. Druk op de pijl omhoog of omlaag om de subwerkbalk te openen, en dan op de pijl naar rechts of links om een pictogram te selecteren.

 4. Druk op +Enter.

  Het object wordt in het midden van het huidige document gemaakt.

 5. Druk op >+F6 om terug te keren naar het document.

  U kunt de pijltoetsen gebruiken om het object op de gewenste plaats te zetten. Druk op Shift+F10 om een opdracht in het contextmenu voor het object te kiezen.

Zo selecteert u een object

 1. Druk op >+F6 om in het document te werken.

 2. Druk op Tab tot u bij het object bent dat u wilt selecteren.

Tijdens een presentatie

Om een presentatie te starten

Om een presentatie vanaf het begin te starten, klik op F5.

Om een presentatie vanaf de huidige dia te starten, klik op Shift+F5.

Naar de volgende dia of het volgende animatie-effect gaan

Spatiebalk

Naar de volgende dia gaan zonder objectanimatie-effecten af te spelen

+PgDn

Naar de vorige dia gaan

+PgUp

Naar een bepaalde dia gaan

Typ het paginanummer van de dia en druk vervolgens op Enter.

Diashow stoppen

Esc of -.

Diasorteerder

Wanneer u voor het eerst naar de Diasorteerder gaat, drukt u op Enter om de toetsenbordfocus om te schakelen naar de werkruimte. Normaliter drukt u op F6 om naar de werkruimte te gaan, en vervolgens op Enter.

Dia's selecteren en de selectie van dia's opheffen

Ga met de pijltoetsen naar de dia die u wilt selecteren en druk vervolgens op de spatiebalk. Als u een of meer dia’s aan de selectie wilt toevoegen, gaat u met de pijltoetsen naar de gewenste dia(‘s) en drukt u nogmaals op de spatiebalk. Als u de selectie van een dia wilt opheffen, gaat u naar de dia en drukt u op de spatiebalk.

Zo kopieert u een dia:

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar de dia te gaan, waarvan u een kopie wilt maken en druk dan op +C.

 2. Verplaats de cursor waar u de gekopieerde dia wilt plakken en druk dan op +V.

Zo verplaatst u een dia:

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar de dia te gaan die u wilt verplaatsen en druk dan op +X.

 2. Plaats de cursor waar u de dia naartoe wilt verplaatsen en druk dan op +V.

 3. Selecteer Ervoor of Erna om aan te geven of de dia vóór of na de huidige dia moet worden ingevoegd, en klik op OK.

Help ons, alstublieft!