Presentatie afstandbediening - Handleiding voor Impress op afstand

LibreOffice Impress Remote is een open-source toepassing die beschikbaar is voor Android en iOS besturingssystemen, waarmee u presentaties van LibreOffice Impress kunt besturen met een mobiel apparaat.

Impress Remote Pictogram

Impress Remote toont miniaturen van dia's in het scherm van het mobiel apparaat met er onder correspondeerde notities. Beweeg uw vinger over het scherm om vooruit of achteruit te gaan in de presentatie. U kunt ook een mozaïek van dia's weergeven om rechtstreeks naar de gewenste dia te kunnen springen, om de presentatie dynamischer te maken.

De verbinding tussen de computer die de LibreOffice Impress-presentatie uitvoert en het mobiele apparaat gaat via Bluetooth of een netwerkverbinding.

Impress Remote Functies

Impress Remote is een zeer nuttige applicatie waarmee u diavoorstellingen op afstand van de computer kunt besturen, zodat u tijdens uw presentatie kunt lopen. De belangrijkste kenmerken zijn:

Vereisten:

Computer:

Mobiel apparaat:

Downloaden en installeren van Impress Remote op uw Mobiele apparaat

Download Impress Remote van de Google Play Store of de Apple Store door te zoeken naar "Impress Remote is het zoekvak. Verzeker uzelf ervan dat het de Impress Remote van The Document Foundation (TFD) is. Installeer Impress Remote op uw mobiele apparaat net als andere mobiele toepassingen.

Instellingen van Impress Remote

Met de afstandsbediening van Impress ingeschakeld op het mobiele apparaat en op de pagina van de computer, opent u het tabblad Instellingen door op de rechterhoek van het scherm te tikken. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

De computer met het mobiele apparaat verbinden

Activeer Bluetooth op het apparaat en de computer en koppel ze. Raadpleeg de handleidingen van uw apparaat en uw computerbesturingssysteem om te weten hoe u Bluetooth inschakelt, een Bluetooth-identificatie instelt en apparaten koppelt. Zodra de koppeling tot stand is gebracht, is het mobiele apparaat klaar om de presentatie te besturen.

U kunt de verbinding ook maken via een netwerk (inclusief Wi-Fi). In dit geval moeten zowel de computer als het apparaat op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

Activeer Impress Remote in LibreOffice Impress

Om een diapresentatie uit te voeren, moet u Impress toestaan om door het mobiele apparaat bestuurt te worden. Doe dit als volgt:

  1. Open LibreOffice Impress.

  2. Ga naar Extra - Opties - LibreOffice Impress - Algemeen. Het venster zou er uit moeten zien als onderstaande afbeelding.

  3. Selecteer in de opties onder Presentatie het keuzevakje Afstandsbediening inschakelen en klik op OK.

Sluit LibreOffice Impress en start het opnieuw.

Afbeelding van dialoogvenster Opties - Impress - Algemeen

De diapresentatie besturen:

tip

Schakel schermbesparing en schermvergrendeling van het mobiele apparaat uit, zoals hierboven aangegeven, voordat u een diavoorstelling uitvoert. Zorg ervoor dat het mobiele apparaat voldoende batterijvoeding heeft voor de duur van de presentatie, met het scherm ingeschakeld.


  1. Zorg ervoor dat het apparaat en de computer al zijn gekoppeld via Bluetooth of een netwerkverbinding.

  2. Open de presentatie die u wilt weergeven in LibreOffice Impress.

  3. Open de toepassing Impress Remote op het mobiele apparaat en selecteer het Bluetooth-ID van de computer.

  4. Nadat u op de naam van de computer hebt geklikt, worden de dia's van de presentatie automatisch geladen op de afstandsbediening van Impress, met het notitie-gedeelte.

  5. Veeg met uw vinger naar links of rechts op het mobiele scherm om de dia's te wijzigen. Dianotities staan onderaan in het mobiele scherm.

  6. Stel optioneel de timer in voor het definiëren van de weergavetijd van elke dia vanuit de mobiele applicatie.

  7. De dia's kunnen ook worden gewijzigd met de volumetoetsen op het mobiele apparaat. Om dit in te schakelen, opent u de instellingen en schakelt u de acties van de volumetoetsen in de Impress Remote in.

Enige schermafdrukken van Impress Remote mobiel:

Impress afstandsbediening: eerste miniatuur weergegeven

Alternatieve modus: alle diaminiaturen voor directe selectie of springen. De huidige dia heeft een rode selectiecursor

Help ons, alstublieft!