Plakpunten gebruiken

In Impress en Draw kunt u twee vormen et elkaar verbinden met een lijn die een verbinding wordt genoemd. Als u een verbindig tekent tussen vormen, zal de verbinding worden verbonden aan een plakpunt op elke vorm. Elke vorm heeft enkele standaard plakpunten, en de posities van de standaard plakpunten zijn afhankelijk van de specifieke vorm. U kunt uw eigen gebruikergedefinieerde plakpunten aan een vorm toevoegen en dan verbindingen koppelen aan de gebruikergedefinieerde plakpunten.

Plakpunten toevoegen en bewerken

  1. Doe één van de volgende om de plakpunten zichtbaar te maken voor alle elementen:

  2. Klik op het pictogram Plakpunt invoegen op de werkbalk Plakpunten.

  3. Selecteer het element in de dia waar u de plakpunten wilt toevoegen.

  4. Klik binnen de vorm waaraan u het nieuwe plakpunt wilt toevoegen.

    Als de vorm gevuld is kunt u overal binnen de vorm klikken. Als de vorm niet gevuld is, kunt u op de rand klikken om een plakpunt in te voegen. Eenmaal ingevoegd kunt u het plakpunt naar een andere positie binnen de vorm slepen.

Met de vier pictogrammen naast het pictogram Plakpunt invoegen, kunt u de richtingen kiezen die zijn toegestaan voor verbindingen aan dit plakpunt. U kunt één of meer richtingen kiezen voor een bepaald plakpunt.

Als het pictogram Plakpuntpositie relatief actief is, verplaatst het plakpunt zich als u de grootte van het object aanpast om de positie, relatief aan de objectranden, te behouden.

Als het pictogram Plakpuntpositie relatief niet actief is, zullen de pictogrammen ernaast niet langer uitgegrijsd zijn. Met deze pictogrammen kunt u bepalen waar een plakpunt wordt geplaatst als de grootte van het object wordt gewijzigd.

Help ons, alstublieft!