Een koptekst of voettekst toevoegen aan alle dia's

Iedere dia is gebaseerd op het diamodel. De tekst, afbeeldingen, tabellen, velden of andere objecten die u op het diamodel plaatst, zijn als achtergrond zichtbaar op alle dia's die zijn gebaseerd op dat diamodel.

Er bestaan modellen voor dia's, notities en hand-outs.

Vooraf gedefinieerde objecten voor kopteksten of voetteksten toevoegen

Elk modeltype heeft enkele vooraf gedefinieerde gebieden voor de datum, voettekst en dianummers.

Wanneer u naar de modelweergave overschakelt, kunt u deze gebieden verplaatsen naar elke positie op het model. U kunt toegevoegde tekst invoeren en de grootte van de gebieden aanpassen. U kunt de inhoud van de gebieden selecteren en tekstopmaak toevoegen. U kunt bijvoorbeeld de lettergrootte of -kleur wijzigen.

tip

Een vooraf gedefinieerd gebied voor de koptekst is alleen aanwezig bij notities en hand-outs. Als u een koptekst op alle dia's wilt, kunt u het gebied van de voettekst op het diamodel naar boven verplaatsen.


Objecten die u in een diamodel invoegt zijn zichtbaar op alle dia's die gebaseerd zijn op dat diamodel.

 1. Kies Invoegen - Koptekst en voettekst.

  U ziet een dialoogvenster met twee tabbladen Dia en Notities en hand-outs waar u inhoud aan de vooraf gedefinieerde gebieden kunt invoeren.

  Dialoogvenster Kop- en voettekst

  Standaard is het selectievakje Datum en tijd gemarkeerd, maar de opmaak is ingesteld op Vast en het tekstvak is leeg, zodat datum en tijd niet zichtbaar zijn op de dia's.

  Standaard is het selectievakje Voettekst gemarkeerd, maar het tekstvak is leeg, zodat geen voettekst zichtbaar is op de dia's.

  Standaard is het selectievakje Dianummer niet gemarkeerd, zodat geen dianummers zichtbaar zijn.

 2. Selecteer of voer de inhoud die zichtbaar moet zijn op alle dia's in.

 3. Kies, wanneer u de de positie en opmaak van de hoofdobjecten wilt wijzigen, Beeld - Diamodel.

  U ziet het diamodel met gebieden nabij de onderkant. U kunt de gebieden verplaatsen en u kunt de velden selecteren en enige opmaakmogelijkheden toepassen. U kunt hier ook enige tekst invoeren die weergegeven zal worden naast de velden.

 4. Klik op het Datumgebied en verplaats het tijd en datumveld. Selecteer het veld <datum/tijd> en voeg opmaak toe om de opmaak voor datum en tijd op alle dia's te wijzigen. Hetzelfde geldt voor het Voettekstgebied en Dianummergebied.

 5. Normaal gesproken zijn de vooraf gedefinieerde elementen van het diamodel in de presentatie ingesteld op zichtbaar. U kunt de zichtbaarheid van de voorgedefinieerde elementen regelen in Dia - Hoofdelementen.

  Dialoogvenster Lay-out van diamodel

Tekstobjecten toevoegen als koptekst- of voettekstobjecten

U kunt op een willekeurige plaats een tekstobject toevoegen in het diamodel.

 1. Kies Beeld - Diamodel.

 2. Selecteer op de werkbalk Tekening het pictogram Tekst icon.

 3. Teken een tekstobject door te slepen op het diamodel en typ of plak vervolgens uw tekst.

 4. Kies ten slotte Beeld - Diaweergave.

tip

U kunt ook velden, zoals de datum of het paginanummer, aan een kop- of voettekst toevoegen door Invoegen - Velden te kiezen.


Help ons, alstublieft!