Animatie toepassen op diawissels

U kunt een speciaal effect toepassen dat wordt afgespeeld wanneer u een dia weergeeft.

Zo past u een overgangseffect op een dia toe

  1. Zorg dat de weergave Normaal actief is en selecteer de dia waaraan u het overgangseffect wilt toevoegen.

  2. Klik op Diawissel in het Taakvenster.

  3. Selecteer een diawissel in de lijst.

In het documentvenster wordt een voorbeeld van het overgangseffect weergegeven.

Notitiepictogram

Op het diapaneel verschijnt een pictogram naast het voorbeeld van de dia's die een diawissel hebben. Wanneer u de presentatie met de Presentatie-console toont, duidt pictogram aan dat de volgende dia een diawissel heeft.


Zo past u hetzelfde overgangseffect op meerdere dia’s toe

  1. Ga naar de weergave Diasorteerder en selecteer de dia's waaraan u de overgangseffecten wilt toevoegen.

    Als u wilt, kunt u de werkbalk Zoomgebruiken Pictogram Zoomom de vergroting van de dia's aan te passen.

  2. Klik op ‘Diawissel’ in het taakvenster.

  3. Selecteer een diawissel in de lijst.

Als u een voorbeeld van het overgangseffect voor een dia wilt bekijken, klikt u op het pictogrammetje onder de dia in het deelvenster Dia's.

Zo verwijdert u een overgangseffect

  1. Ga naar de weergave Diasorteerder en selecteer de dia's waaruit u de overgangseffecten wilt verwijderen.

  2. Kies Geen overgang in de keuzelijst in het Taakvenster.

Help ons, alstublieft!