Animatie toepassen op diawissels

U kunt een speciaal effect toepassen dat wordt afgespeeld wanneer u een dia weergeeft.

Zo past u een overgangseffect op een dia toe

  1. Zorg dat de weergave Normaal actief is en selecteer de dia waaraan u het overgangseffect wilt toevoegen.

  2. Klik op Diawissel in het Taakvenster.

  3. Selecteer een diawissel in de lijst.

In het documentvenster wordt een voorbeeld van het overgangseffect weergegeven.

Notitiepictogram

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have slide transition. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has slide transition.


Zo past u hetzelfde overgangseffect op meerdere dia’s toe

  1. Ga naar de weergave Diasorteerder en selecteer de dia's waaraan u de overgangseffecten wilt toevoegen.

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon Zoom to change the view magnification for the slides.

  2. Klik op ‘Diawissel’ in het taakvenster.

  3. Selecteer een diawissel in de lijst.

Als u een voorbeeld van het overgangseffect voor een dia wilt bekijken, klikt u op het pictogrammetje onder de dia in het deelvenster Dia's.

Zo verwijdert u een overgangseffect

  1. Ga naar de weergave Diasorteerder en selecteer de dia's waaruit u de overgangseffecten wilt verwijderen.

  2. Kies Geen overgang in de keuzelijst in het Taakvenster.

Help ons, alstublieft!