Animatie toepassen op objecten in presentatiedia's

U kunt standaardanimatie-effecten toepassen op objecten op uw dia.

Zo past u een animatie-effect op een object toe:

  1. Ga in de weergave Normaal naar een dia en selecteer het object waarop u animatie wilt toepassen.

  2. Kies Beeld - Animatie, het paneel Animatie op de Zijbalk te openen. Klik op de knop Effect toevoegen (+) en kies dan een animatie-effect.

  3. Kies in het dialoogvenster Aangepaste animatie op een tabblad om een categorie effecten uit te kiezen. Klik op een effect, klik vervolgens opOK.

Als u een voorbeeld van de animatie wilt weergeven, klikt u op de knop Afspelen.

note

Op het zijpaneel verschijnt een pictogram naast de voorbeelden van de dia's die één of meer objecten hebben met animatie. Wanneer u de presentatie voorstelt met de Presentatie-console, geeft pictogramaan dat de volgende dia een gebruikersanimatie heeft.


Een animatiepadeffect toepassen en bewerken:

Een object kan geanimeerd worden door te bewegen langs een animatiepad. U kunt voorgedefinieerde of uw eigen animatiepaden gebruiken.

Als u "Boogobject", "Veelhoek", of "Vrije-handlijn" selecteert, sluit het dialoogvenster en kunt u uw eigen pad tekenen Als de tekening klaar is en niet geannuleerd, wordt het gemaakte pad uit het document verwijderd en ingevoegd als een animatiepadeffect.

Animatiepaden bewerken

Als het Aangepaste animatie paneel zichtbaar is, worden de animatiepaden van alle effecten transparant in de dia weergegeven. Alle paden zijn altijd zichtbaar, daarom kunnen animaties met opeenvolgende paden gemakkelijk worden gemaakt.

Een animatiepad kan worden geselecteerd door op het pad te klikken. Aan een geselecteerd pad worden handvatten toegevoegd, het kan worden verplaatst en van formaat wijzigen zoals een vorm. Met een dubbelklik op een pad wordt de modus punten bewerken gestart. De modus punten bewerken kan ook gestart worden door Bewerken - Punten te kiezen of op F8 te drukken.

Zo verwijdert u een animatie-effect uit een object:

  1. Ga in de weergave Normaal naar een dia en selecteer het object waaruit u het effect wilt verwijderen.

  2. Kies Presentatie - Aangepaste animatie.

  3. Klik op Verwijderen.

Help ons, alstublieft!