Lijsten

Voeg voor de geselecteerde alinea's nummering of opsommingstekens toe, bewerk de overzichtsniveaus en verplaats ze omhoog of omlaag in de dia.

Ongeordende lijst aan/uit

Met dit pictogram kunt u opsommingstekens aan geselecteerde alinea's toewijzen of opsommingstekens uit alinea's verwijderen.

Geordende lijst aan/uit

Voegt nummering toe aan of verwijdert uit de geselecteerde alinea's.

Verhogen

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich bevindt, of geselecteerde lijstalinea’s een lijstniveau omhoog.

Demote

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich bevindt, of geselecteerde lijstalinea's, één lijstniveau omlaag.

Verplaatst de alinea waar de cursor zich in bevindt, of geselecteerde alinea's, naar na de volgende alinea.

Verplaatst de alinea waar de cursor zich in bevindt, of geselecteerde alinea's, naar vóór de vorige alinea.

Help ons, alstublieft!