Presentatie-console Sneltoetsen

Bij het uitvoeren van een presentatie met behulp van de Presentatie-console, kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Actie

Toets of toetsen

Volgende dia of volgend effect

Links klikken, pijl naar rechts, pijl omlaag, spatiebalk, pagina omlaag, enter, return

Vorige dia, of vorig effect

Rechts kikken, pijl naar links, pijl omhoog, pagina omhoog, backspace

Gebruik muisaanwijzer als pen

P

Alle inkt op de dia wissen

E

Eerste dia

Start

Laatste dia

Einde

Vorige dia zonder effecten

Alt+Page Up

Volgende dia zonder effecten

Alt+Page Down

Scherm zwart maken/opheffen zwart maken

'B', '.'

Scherm wit maken/opheffen wit maken

'W', ','

Einde diapresentatie

Esc, '-'

Ga naar dianummer

Getal gevolgd door Enter

Lettertype voor notities groter/kleiner maken

'G', 'S'

Op/neer scrollen door notities

'A', 'Z'

Verplaats de pijl in de notitieweergave vooruit/achteruit

'H', 'L'

De Presentatie-console weergeven

Ctrl+'1'

Geeft de notities van de presentatie weer

Ctrl+'2'

Geeft het Diaoverzicht weer

Ctrl+'3'

Beeldscherm wisselen

+4

Aanwijzer uitschakelen als penmodus

+A


Help ons, alstublieft!