Presentatie-console Sneltoetsen

Bij het uitvoeren van een presentatie met behulp van de Presentatie-console, kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Actie

Toets of toetsen

Volgende dia of volgend effect

Klik met links, pijl naar rechts, pijl naar beneden, spatiebalk, pagina omlaag, enter, return, 'N'

Vorige dia, of vorig effect

Klik met rechts, pijl naar links, pijl naar boven, pagina omhoog, backspace, 'P'

Eerste dia

Start

Laatste dia

Einde

Vorige dia zonder effecten

Alt+Page Up

Volgende dia zonder effecten

Alt+Page Down

Scherm zwart maken/opheffen zwart maken

'B', '.'

Scherm wit maken/opheffen wit maken

'W', ','

Einde diapresentatie

Esc, '-'

Ga naar dianummer

Getal gevolgd door Enter

Lettertype voor notities groter/kleiner maken

'G', 'S'

Op/neer scrollen door notities

'A', 'Z'

Verplaats de pijl in de notitieweergave vooruit/achteruit

'H', 'L'

De Presentatie-console weergeven

Ctrl+'1'

Geeft de notities van de presentatie weer

Ctrl+'2'

Geeft het Diaoverzicht weer

Ctrl+'3'


Help ons, alstublieft!