Objecten met attributen aanpassen

Als dit pictogram op de werkbalk Opties is ingeschakeld, worden objecten met hun attributen weergegeven, maar met 50% transparantie, terwijl u ze tekent of verplaatst. Als dit pictogram niet is ingeschakeld, dan wordt alleen een contour weergegeven terwijl u tekent en wordt het object met alle attributen weergegeven, als u de muisknop loslaat.

Pictogram

Object met attributen aanpassen

Help ons, alstublieft!