Interacties toestaan

Voert een voorbeeld van de interactie die aan een object is toegewezen uit, als u op het object in de dia klikt. Houd -toets ingedrukt terwijl u klikt, om een object te selecteren voor bewerking.

Pictogram

Interacties toestaan

Help ons, alstublieft!