Effecten toestaan

Speelt een animatie-effect dat aan een object is toegewezen af, als u op het object in de dia klikt. Houd -toets ingedrukt terwijl u klikt, om een object te selecteren voor bewerking.

Pictogram

Effecten toestaan

Animatie toepassen op diawissels

Animatie toepassen op objecten in presentatiedia's

Help ons, alstublieft!