Invoegen

Pictogram

Invoegen

Open de werkbalk Invoegen, waarmee u objecten zoals diagrammen, werkbladen en afbeeldingen aan uw document kunt toevoegen.

Dia

Voegt een dia in na de momenteel geselecteerde dia.

Pictogram Nieuwe dia

Nieuwe dia

Zwevend kader

Voegt een zwevend frame in het huidige document in. Zwevende frames worden in HTML-documenten gebruikt om de inhoud van een ander bestand weer te geven.

Pictogram Zwevend frame

Zwevend kader

Invoegen /objecten uit bestand

Hiermee kunt u het gehele bestand of bepaalde elementen uit het bestand invoegen.

Pictogram

Werkblad

Voegt een nieuwe tabel in op de huidige dia of pagina.

Pictogram Tabel invoegen

Tabel

Uit bestand

Opent een dialoogvenster voor bestandsselectie om een afbeelding in het huidige document in te voegen.

Pictogram Afbeelding

Afbeelding

Audio of Video

Voegt een film- of geluidsbestand in uw document in.

Audio of video

Formule

Voegt een formule in het huidige document in.

Pictogram Formule

Formule

Diagram

Pictogram Diagram

Diagram

OLE-object

Voegt een OLE-object in het huidige document. Het OLE-object wordt ingevoegd als een koppeling of een ingesloten object.

Pictogram OLE-object

OLE-object

Help ons, alstublieft!