Verbindingen

Pictogram Verbinding

Verbinding

Open de werkbalk Verbindingen, waarmee u verbindingen kunt toevoegen aan objecten in de huidige dia. Een verbinding is een lijn die objecten aan elkaar koppelt en die aan de objecten bevestigd blijft wanneer ze worden verplaatst. Als u een object met een verbinding kopieert, wordt de verbinding ook gekopieerd.

Er zijn vier soorten verbindingslijnen:

  1. Standaard (krommingen van 90 graden)

  2. Lijn (twee krommingen)

  3. Recht

  4. Gebogen

Wanneer u op een connector klikt en uw muisaanwijzer over een gevuld object of de rand van een ongevuld object beweegt, verschijnen er plakpunten. Een plakpunt is een vast punt waar u een connector aan kunt bevestigen. U kunt aangepaste Plakpunten aan een object toevoegen.

U tekent een verbindingslijn door op een plakpunt op een object te klikken, naar een plakpunt op een ander object te slepen en de muisknop vervolgens los te laten. U kunt ook naar een leeg gedeelte van uw document slepen en klikken. Het niet-verbonden uiteinde van de verbindingslijn wordt verankerd tot u het naar een andere locatie sleept. Als u een verbindingslijn wilt losmaken, sleept u een van beide uiteinden naar een andere locatie.

Verbinding

Tekent een verbinding met een of meer krommingen van 90 graden. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Verbinding

Verbinding

Verbinding met pijlbegin

Hiermee tekent u een verbinding met een of meer krommingen van 90 graden en een pijlpunt aan het begin. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Verbinding begint met pijlpunt

Verbinding met pijlbegin

Verbinding eindigt met een pijl

Tekent een verbinding met een of meer krommingen van 90 graden en een pijlpunt aan het eind. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Verbinding eindigt met pijlpunt

Verbinding eindigt met een pijl

Verbinding met pijlen

Tekent een verbinding met een of meer krommingen van 90 graden en pijlpunten aan beide uiteinden. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Verbinding met pijlpunten

Verbinding met pijlen

Verbinding met cirkelbegin

Tekent een verbinding met een of meer krommingen van 90 graden en een cirkel aan het begin. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Verbinding begint met cirkel

Verbinding met cirkelbegin

Verbinding eindigt met een cirkel

Tekent een verbinding met een of meer krommingen van 90 graden en een cirkel aan het eind. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Verbinding eindigt met cirkel

Verbinding eindigt met een cirkel

Verbinding met cirkels

Tekent een verbinding met een of meer krommingen van 90 graden en cirkels aan beide uiteinden. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Verbinding met cirkels

Verbinding met cirkels

Lijnverbinding

Tekent een verbinding met een kromming bij een plakpunt. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los. Als u de lengte van het lijnsegment tussen een krommingspunt en een plakpunt wilt aanpassen, klikt u op de verbinding en versleept u het krommingspunt.

Pictogram Lijnverbinding

Lijnverbinding

Lijnverbinding met pijlbegin

Tekent een verbinding met een pijlpunt aan het begin en een kromming bij een plakpunt. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los. Als u de lengte van het lijnsegment tussen een krommingspunt en een plakpunt wilt aanpassen, klikt u op de verbinding en versleept u het krommingspunt.

Pictogram Lijnverbinding begint met pijlpunt

Lijnverbinding met pijlbegin

Lijnverbinding met pijleinde

Tekent een verbinding met een pijlpunt aan het eind en een kromming bij een plakpunt. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los. Als u de lengte van het lijnsegment tussen een krommingspunt en een plakpunt wilt aanpassen, klikt u op de verbinding en versleept u het krommingspunt.

Pictogram Lijnverbinding eindigt met pijlpunt

Lijnverbinding met pijleinde

Lijnverbinding met pijlen

Tekent een verbinding die zich kromt bij een plakpunt en die pijlpunten aan beide uiteinden heeft. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los. Als u de lengte van het lijnsegment tussen een krommingspunt en een plakpunt wilt aanpassen, klikt u op de verbinding en versleept u het krommingspunt.

Pictogram Lijnverbinding met pijlpunten

Lijnverbinding met pijlen

Lijnverbinding met cirkelbegin

Tekent een verbinding met een cirkel aan het begin en een kromming bij een plakpunt. Klik op een verbindingspunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los. Als u de lengte van het lijnsegment tussen een krommingspunt en een plakpunt wilt aanpassen, klikt u op de verbinding en versleept u het krommingspunt.

Pictogram Lijnverbinding begint met cirkel

Lijnverbinding met cirkelbegin

Lijnverbinding met cirkeleinde

Tekent een verbinding met een cirkel aan het eind en een kromming bij een plakpunt. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los. Als u de lengte van het lijnsegment tussen een krommingspunt en een plakpunt wilt aanpassen, klikt u op de verbinding en versleept u het krommingspunt.

Pictogram Lijnverbinding eindigt met cirkel

Lijnverbinding met cirkeleinde

Lijnverbinding met cirkels

Tekent een verbinding die zich kromt bij een plakpunt en die cirkels aan beide uiteinden heeft. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los. Als u de lengte van het lijnsegment tussen een krommingspunt en een plakpunt wilt aanpassen, klikt u op de verbinding en versleept u het krommingspunt.

Pictogram Lijnverbinding met cirkels

Lijnverbinding met cirkels

Directe verbinding

Tekent een rechte lijnverbinding. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Directe verbinding

Directe verbinding

Directe verbinding begint met een pijl

Tekent een rechte lijnverbinding met een pijlpunt aan het begin. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Directe verbinding begint met pijlpunt

Directe verbinding begint met een pijl

Directe verbinding met pijluiteinde

Tekent een rechte lijnverbinding met een pijlpunt aan het eind. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Directe verbinding eindigt met pijlpunt

Directe verbinding met pijluiteinde

Directe verbinding met pijlen

Tekent een rechte lijnverbinding met pijlpunten aan beide uiteinden. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Directe verbinding met pijlpunten

Directe verbinding met pijlen

Directe verbinding met cirkelbegin

Tekent een rechte lijnverbinding met een cirkel aan het begin. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Directe verbinding begint met cirkel

Directe verbinding met cirkelbegin

Directe verbinding met cirkeleinde

Tekent een rechte lijnverbinding met een cirkel aan het eind. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Directe verbinding eindigt met cirkel

Directe verbinding met cirkeleinde

Directe verbinding met cirkels

Teken een rechte lijnverbinding met cirkels aan beide uiteinden. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Directe verbinding met cirkels

Directe verbinding met cirkels

Gebogen verbinding

Tekent een gebogen lijnverbinding. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Gebogen verbinding

Gebogen verbinding

Gebogen verbinding met pijlbegin

Tekent een gebogen lijnverbinding met een pijlpunt aan het begin. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Gebogen verbinding begint met pijlpunt

Gebogen verbinding met pijlbegin

Gebogen verbinding met pijleinde

Tekent een gebogen lijnverbinding met een pijlpunt aan het eind. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Gebogen verbinding eindigt met pijlpunt

Gebogen verbinding met pijleinde

Gebogen verbinding met pijlen

Tekent een gebogen lijnverbinding met pijlpunten aan beide uiteinden. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Gebogen verbinding met pijlpunten

Gebogen verbinding met pijlen

Gebogen verbinding met cirkelbegin

Tekent een gebogen lijnverbinding met een cirkel aan het begin. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Gebogen verbinding begint met cirkel

Gebogen verbinding met cirkelbegin

Gebogen verbinding met cirkeleinde

Teken een gebogen lijnverbinding met een cirkel aan het eind. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Gebogen verbinding eindigt met cirkel

Gebogen verbinding met cirkeleinde

Gebogen verbinding met cirkels

Tekent een gebogen lijnverbinding met cirkels aan beide uiteinden. Klik op een plakpunt op een object, sleep naar een plakpunt op een ander object en laat de muisknop vervolgens los.

Pictogram Gebogen verbinding met cirkels

Gebogen verbinding met cirkels

Help ons, alstublieft!