Boog

Met het pictogram Boog op de werkbalk Tekening wordt de werkbalk Lijnen geopend, waarmee u lijnen en vormen aan de huidige dia kunt toevoegen.

Als u de Shifttoets ingedrukt houdt, wordt de muisbeweging beperkt tot veelvouden van 45 graden. Als u ingedrukt houdt, wordt het nieuwe punt niet verbonden met het laatste punt. Hierdoor kunt u objecten maken die bestaan uit bogen die niet met elkaar zijn verbonden. Als u -toets ingedrukt houdt en een klein object tekent in een groter object dat u nog niet hebt gesloten, wordt het kleine object afgetrokken van het grotere, zodat er een gat in het grotere object verschijnt.

Gesloten vormen krijgen automatisch de opvulling die in het keuzevak Opvulstijl op de werkbalk Lijn en opvulstijl wordt weergegeven.

Boog, gevuld

Klik op dit pictogram om een gevulde, gesloten vorm op basis van een Bézier-boog te tekenen. Klik op de positie waar u de boog wilt beginnen, sleep, laat de muisknop los, en klik vervolgens op de positie waar u de boog wilt eindigen. Verplaats de aanwijzer en klik nogmaals om een recht lijnsegment aan de boog toe te voegen. Dubbelklik om de vorm te sluiten.

Pictogram

Boog, gevuld

Veelhoek, gevuld

Klik op dit pictogram om een gesloten vorm te tekenen die bestaat uit rechte lijnsegmenten. Klik op de positie waar u de veelhoek wilt beginnen en sleep om een lijnsegment te tekenen. Klik nogmaals om het einde van het lijnsegment te definiëren en ga door met klikken om de overige lijnsegmenten van de veelhoek te definiëren. Dubbelklik om de veelhoek af te maken. Als u de veelhoek wilt beperken tot hoeken van 45 graden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u klikt.

Pictogram

Veelhoek, gevuld

Veelhoek (45°), gevuld

Klik op dit pictogram om een gesloten vorm te tekenen die bestaat uit rechte lijnsegmenten onder een hoek van 45 graden (of een veelvoud daarvan). Klik op de positie waar u de veelhoek wilt beginnen en sleep om een lijnsegment te tekenen. Klik nogmaals om het einde van het lijnsegment te definiëren en ga door met klikken om de overige lijnsegmenten van de veelhoek te definiëren. Dubbelklik om de veelhoek af te maken. Als u een veelhoek wilt tekenen die niet gebonden is aan hoeken van 45 graden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u klikt.

Pictogram

Veelhoek (45°), gevuld

Vrije-handlijn, gevuld

Klik op dit pictogram om een vrije-handlijn te tekenen. Wanneer u de muisknop loslaat, wordt vanaf het eindpunt van de lijn tot het beginpunt een recht lijnsegment getekend, waardoor een gesloten vorm ontstaat. De vorm binnen de lijnen wordt gevuld met de huidige opvulkleur.

Pictogram

Vrije-handlijn, gevuld

Boog

Tekent een soepele Bezier-boog. Klik op de plaats waar u de boog wilt laten beginnen, sleep, laat los en verplaats de aanwijzer naar de plaats waar u de curve wilt beëindigen en klik. Verplaats de aanwijzer en klik nogmaals om een recht lijnsegment aan de boog toe te voegen. Dubbelklik om het tekenen van de curve te voltooien. Als u een gesloten vorm wilt maken, dubbelklikt u op het beginpunt van de boog. De kromming van de boog wordt bepaald door de afstand die u sleept.

Pictogram

Boog

Veelhoek

Tekent een lijn die bestaat uit een reeks rechte lijnsegmenten. Sleep om een lijnsegment te tekenen, klik om het eindpunt van het lijnsegment te definiëren, en sleep vervolgens om een nieuw lijnsegment te tekenen. Dubbelklik om de lijn te voltooien. Om een gesloten vorm te maken dubbelklikt u aan het beginpunt van de lijn.

Houdt de Shift-toets ingedrukt terwijl u een veelhoek tekent om de nieuwe punten op hoeken van 45 graden te plaatsen.

De modus Punten bewerken maakt het u mogelijk om de individuele punten van de veelhoek interactief aan te passen.

Pictogram

Veelhoek

Veelhoek (45°)

Trekt een lijn die bestaat uit een reeks rechte lijnsegmenten die worden begrensd onder een hoek van 45 graden (of een veelvoud daarvan). Sleep om een lijnsegment te tekenen, klik om het eindpunt van het lijnsegment te definiëren, en sleep vervolgens om een nieuw lijnsegment te tekenen. Dubbelklik om de lijn te voltooien. Dubbelklik terwijl ingedrukt wordt om een gesloten vorm te maken.

Pictogram

Veelhoek (45°)

Vrije-handlijn

Tekent een vrije-handlijn waar u in het huidige document sleept. Laat de muisknop los om de lijn te beëindigen. Laat de muisknop los nabij het beginpunt van de lijn om een gesloten vorm te tekenen.

Pictogram

Vrije-handlijn

Help ons, alstublieft!