Ellips

Met 'Werkbalken aanpassen' kunt u het pictogram Ellips toevoegen waarmee de werkbalk Cirkels en ellipsen wordt geopend.

Ellips

Tekent een gevuld ovaal waar u in het huidige document sleept. Klik op de plaats waar u het ovaal wilt tekenen en sleep naar de gewenste grootte. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkel te tekenen.

Pictogram Ellips

Ellips

Cirkel

Tekent een gevulde cirkel waar u in het huidige document sleept. Klik op de plaats waar u de cirkel wilt tekenen en sleep naar de gewenste grootte. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellips te tekenen.

Pictogram Cirkel

Cirkel

Ellipssector

Tekent een gevulde vorm die wordt gedefinieerd door de boog van een ellips en twee straallijnen in het huidige document. Om een ellipssector te tekenen, sleept u een ellips tot het gewenste formaat en klikt u vervolgens om de eerste radiuslijn te definiëren. Verplaats uw aanwijzer naar de plaats waar u de tweede radiuslijn wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkelsector te tekenen.

Pictogram Ellipssector

Ellipssector

Cirkelsector

Tekent een gevulde vorm die wordt gedefinieerd door de boog van een cirkel en twee straallijnen in het huidige document. Om een cirkelsector te tekenen, sleept u een cirkel tot de gewenste grootte en klikt u vervolgens om de eerste radiuslijn te definiëren. Verplaats uw aanwijzer naar de plaats waar u de tweede radiuslijn wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de cirkel te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellipsvormige taart te tekenen.

Pictogram Cirkelsector

Cirkelsector

Ellipssegment

Tekent een gevulde vorm die wordt gedefinieerd door de boog van een ellips en een diameterlijn in het huidige document. Om een ellipssegment te tekenen, sleept u een ellips tot de gewenste grootte en klikt u vervolgens om het beginpunt van de diameterlijn te definiëren. Verplaats uw aanwijzer naar de plaats waar u het eindpunt van de diameterlijn wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkelsegment te tekenen.

Pictogram Ellipssegment

Ellipssegment

Cirkelsegment

'Tekent een gevulde vorm die wordt gedefinieerd door de boog van een cirkel en een diameterlijn in het huidige document. Om een cirkelsegment te tekenen, sleept u een cirkel tot de gewenste grootte en klikt u vervolgens om het beginpunt van de diameterlijn te definiëren. Verplaats uw aanwijzer naar de plaats waar u het eindpunt van de diameterlijn wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de cirkel te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellipssegment te tekenen.

Pictogram Cirkelsegment

Cirkelsegment

Ellips, ongevuld

Tekent een lege ellips waar u in het huidige document sleept. Klik op de plaats waar u de ellips wilt tekenen en sleep naar de gewenste grootte. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkel te tekenen.

Pictogram Ellips, ongevuld

Ellips, ongevuld

Cirkel, ongevuld

Tekent een lege cirkel waar u in het huidige document sleept. Klik op de plaats waar u de cirkel wilt tekenen en sleep naar de gewenste grootte. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellips te tekenen.

Pictogram Cirkel, ongevuld

Cirkel, ongevuld

Ellipssector, ongevuld

Tekent een lege vorm die wordt gedefinieerd door de boog van een ellips en twee straallijnen in het huidige document. Om een ellipssector te tekenen, sleept u een ovaal tot het gewenste formaat en klikt u vervolgens om de eerste radiuslijn te definiëren. Verplaats uw aanwijzer naar de plaats waar u de tweede radiuslijn wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkelsector te tekenen.

Pictogram Ellipssector, ongevuld

Ellipssector, ongevuld

Cirkelsector, ongevuld

Tekent een lege vorm die wordt gedefinieerd door de boog van een cirkel en twee straallijnen in het huidige document. Om een cirkelsector te tekenen, sleept u een cirkel tot de gewenste grootte en klikt u vervolgens om de eerste radiuslijn te definiëren. Verplaats uw aanwijzer naar de plaats waar u de tweede radiuslijn wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de cirkel te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellipsvormige sector te tekenen.

Pictogram Cirkelsector, ongevuld

Cirkelsector, ongevuld

Ellipssegment, ongevuld

Tekent een lege vorm die wordt gedefinieerd door de boog van een ellips en een diameterlijn in het huidige document. Om een ellipssegment te tekenen, sleept u een ellips tot de gewenste grootte en klikt u vervolgens om het beginpunt van de diameterlijn te definiëren. Verplaats uw aanwijzer naar de plaats waar u het eindpunt van de diameterlijn wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkelsegment te tekenen.

Pictogram Ellipssegment, ongevuld

Ellipssegment, ongevuld

Cirkelsegment, ongevuld

Tekent een lege vorm die wordt gedefinieerd door de boog van een cirkel en een diameterlijn in het huidige document. Om een cirkelsegment te tekenen, sleept u een cirkel tot de gewenste grootte en klikt u vervolgens om het beginpunt van de diameterlijn te definiëren. Verplaats uw aanwijzer naar de plaats waar u het eindpunt van de diameterlijn wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de cirkel te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een segment te tekenen dat is gebaseerd op een ellips.

Pictogram Cirkelsegment, ongevuld

Cirkelsegment, ongevuld

Boog

Tekent een boog in het huidige document. Om een boog te tekenen, sleept u een ellips tot de gewenste grootte en klikt u vervolgens om het beginpunt van de boog te definiëren. Verplaats uw aanwijzer naar de plaats waar u het eindpunt wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een boog te tekenen die is gebaseerd op een cirkel.

Pictogram Boog

Boog

Cirkelboog

Tekent een boog die is gebaseerd op een cirkel in het huidige document. Om een boog te tekenen, sleept u een cirkel tot de gewenste grootte en klikt u vervolgens om het beginpunt van de boog te definiëren. Verplaats uw aanwijzer naar de plaats waar u het eindpunt wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de cirkel te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een boog te tekenen die is gebaseerd op een ellips.

Pictogram Cirkelboog

Cirkelboog

Help ons, alstublieft!