Ellips

Met 'Werkbalken aanpassen' kunt u het pictogram Ellips toevoegen waarmee de werkbalk Cirkels en ellipsen wordt geopend.

Ellips

Tekent een gevulde ellips in het huidige document. Klik waar u een ellips wilt tekenen, en sleep om de gewenste grootte te verkrijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkel te tekenen.

Pictogram

Ellips

Cirkel

Hiermee tekent u een gevulde cirkel in het huidige document. Klik waar u de cirkel wilt tekenen, en sleep om de gewenste grootte te verkrijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellips te tekenen.

Pictogram

Cirkel

Ellipssector

Klik op dit pictogram om een gevulde vorm te tekenen die gedefinieerd wordt door de boog van een ellips en twee stralen in het huidige document. Als u een ellipssector wilt tekenen, sleept u tot u een ellips van de gewenste grootte hebt, waarna u klikt om de eerste straal te definiëren. Plaats de aanwijzer op de gewenste positie voor de tweede straal en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkelsector te tekenen.

Pictogram

Ellipssector

Cirkelsector

Klik op dit pictogram om een gevulde vorm te tekenen die gedefinieerd wordt door de boog van een cirkel en twee stralen in het huidige document. Als u een cirkelsector wilt tekenen, sleept u tot u een cirkel van de gewenste grootte hebt, waarna u klikt om de eerste straal te definiëren. Plaats de aanwijzer op de gewenste positie voor de tweede straal en klik. U hoeft niet op de cirkel te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellipssector te tekenen.

Pictogram

Cirkelsector

Ellipssegment

Klik op dit pictogram om een gevulde vorm te tekenen die gedefinieerd wordt door de boog van een ellips en een diameterlijn in het huidige document. Als u een ellipssegment wilt tekenen, sleept u tot u een ellips van de gewenste grootte hebt, waarna u klikt om het beginpunt van de diameter te definiëren. Zet de muisaanwijzer op de positie waar u het eindpunt van de diameter wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkelsegment te tekenen.

Pictogram

Ellipssegment

Cirkelsegment

Klik op dit pictogram om een gevulde vorm te tekenen die gedefinieerd wordt door de boog van een cirkel en een diameterlijn in het huidige document. Als u een cirkelsegment wilt tekenen, sleept u tot u een cirkel van de gewenste grootte hebt, waarna u klikt om het beginpunt van de diameter te definiëren. Zet de aanwijzer op de positie waar u het eindpunt van de diameter wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de cirkel te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellipssegment te tekenen.

Pictogram

Cirkelsegment

Ellips, ongevuld

Klik op dit pictogram om een ongevulde ellips te tekenen. Klik waar u een ellips wilt tekenen, en sleep om de gewenste grootte te verkrijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkel te tekenen.

Pictogram

Ellips, ongevuld

Cirkel, ongevuld

Klik op dit pictogram om een ongevulde cirkel te tekenen. Klik waar u de cirkel wilt tekenen, en sleep om de gewenste grootte te verkrijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellips te tekenen.

Pictogram

Cirkel, ongevuld

Ellipssector, ongevuld

Klik op dit pictogram om een lege vorm te tekenen die gedefinieerd wordt door de boog van een ellips en twee stralen in het huidige document. Als u een ellipssector wilt tekenen, sleept u tot u een ellips van de gewenste grootte hebt, waarna u klikt om de eerste straal te definiëren. Plaats de aanwijzer op de gewenste positie voor de tweede straal en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkelsector te tekenen.

Pictogram

Ellipssector, ongevuld

Cirkelsector, ongevuld

Klik op dit pictogram om een ongevulde vorm te tekenen die wordt gedefinieerd door de boog van een cirkel en twee stralen in het huidige document. Als u een cirkelsector wilt tekenen, sleept u tot u een cirkel van de gewenste grootte hebt, waarna u klikt om de eerste straal te definiëren. Plaats de aanwijzer op de gewenste positie voor de tweede straal en klik. U hoeft niet op de cirkel te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een ellipssector te tekenen.

Pictogram

Cirkelsector, ongevuld

Ellipssegment, ongevuld

Klik op dit pictogram om een ongevulde vorm te tekenen die gedefinieerd wordt door de boog van een ellips en een diameterlijn in het huidige document. Als u een ellipssegment wilt tekenen, sleept u tot u een ellips van de gewenste grootte hebt, waarna u klikt om het beginpunt van de diameter te definiëren. Zet de muisaanwijzer op de positie waar u het eindpunt van de diameter wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkelsegment te tekenen.

Pictogram

Ellipssegment, ongevuld

Cirkelsegment, ongevuld

Klik op dit pictogram om een lege vorm te tekenen die gedefinieerd wordt door de boog van een cirkel en een diameterlijn in het huidige document. Als u een cirkelsegment wilt tekenen, sleept u tot u een cirkel van de gewenste grootte hebt, waarna u klikt om het beginpunt van de diameter te definiëren. Zet de aanwijzer op de positie waar u het eindpunt van de diameter wilt plaatsen en klik. U hoeft niet op de cirkel te klikken. Als u een segment wilt tekenen dat op een ellips is gebaseerd, houdt u tijdens het slepen Shift ingedrukt.

Pictogram

Cirkelsegment, ongevuld

Boog

Tekent een boog in het huidige document. Als u een ellipsboog wilt tekenen, sleept u tot u een ellips van de gewenste grootte hebt, waarna u klikt om het beginpunt van de boog te definiëren. Plaats de aanwijzer op de gewenste positie voor het eindpunt en klik. U hoeft niet op de ellips te klikken. Als u een boog wilt tekenen die op een cirkel is gebaseerd, houdt u tijdens het slepen Shift ingedrukt.

Pictogram

Boog

Cirkelboog

Tekent een boog die gebaseerd is op een cirkel in het huidige document. Als u een boog wilt tekenen, sleept u tot u een cirkel van de gewenste grootte hebt, waarna u klikt om het beginpunt van de boog te definiëren. Plaats de muisaanwijzer op de gewenste positie voor het eindpunt en klik. U hoeft niet op de cirkel te klikken. Als u een boog wilt tekenen die op een ellips is gebaseerd, houdt u tijdens het slepen Shift ingedrukt.

Pictogram

Cirkelboog

Help ons, alstublieft!