Tekst

De werkbalk Tekst bevat enkele pictogrammen om verschillende typen tekstvakken in te voegen.

Tekst

Tekent een tekstvak waar u in het huidige document klikt of sleept. Klik ergens in het document, en typ of plak uw tekst.

Pictogram

Tekst

Tekst aanpassen aan frame

Tekent een tekstvak waar u in het huidige document klikt of sleept. De tekst die u invoert, wordt automatisch passend gemaakt voor het tekstvak. Klik ergens in het document, en typ of plak uw tekst.

Pictogram

Tekst aanpassen aan frame

Toelichtingen

Met dit pictogram kunt u een lijn trekken die eindigt in een rechthoekige toelichting. De tekstrichting is horizontaal. Versleep een greep van de toelichting om het formaat ervan te wijzigen. Als u een rechthoekige toelichting wilt omzetten in een afgeronde toelichting, versleept u de grootste hoekgreep terwijl de aanwijzer de vorm van een hand heeft. Wilt u tekst toevoegen, dan klikt u op de rand van de toelichting, waarna u de tekst typt of plakt.

Pictogram Toelichtingsvormen

Toelichtingen

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Deze opdrachten zijn alleen toegankelijk nadat u ondersteuning voor Aziatische talen heeft ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Verticale toelichtingen

Pictogram Verticale toelichtingen

Tekent een lijn die eindigt in een rechthoekige toelichting met verticale tekstrichting waar u in het huidige document sleept. Versleep een greep van de toelichting om het formaat ervan te wijzigen. Wanneer u tekst wilt toevoegen, klikt u op de rand van de toelichting en typt of plakt u er vervolgens uw tekst in. Als u een rechthoekige toelichting wilt omzetten in een afgeronde toelichting, versleept u de grootste hoekgreep terwijl de aanwijzer de vorm van een hand heeft. Alleen beschikbaar wanneer Aziatische taalondersteuning ingeschakeld is.

Verticale tekst

Pictogram Verticale tekst

Tekent een tekstvak met verticale tekstrichting op de plaats waar u in het huidige document klikt of sleept. Klik ergens in het document, en typ of plak uw tekst. U kunt de cursor ook verplaatsen naar de positie waar u de tekst wilt toevoegen, een tekstvak slepen en vervolgens uw tekst typen of plakken. Alleen beschikbaar wanneer Aziatische taalondersteuning ingeschakeld is.

Verticale tekst aanpassen aan frame

Tekent in het huidige document een tekstvak met verticale tekstrichting waarin u klikt of sleept. De tekst die u invoert wordt automatisch aangepast aan de afmetingen van het vak. (Activeer de Aziatische tekstondersteuning om dit pictogram in te schakelen). Klik ergens in het document en typ of plak vervolgens uw tekst. U kunt de cursor ook verplaatsen naar de plaats waar u de tekst wilt toevoegen, een vakje slepen en vervolgens uw tekst typen of plakken.

Pictogram Verticale tekst aanpassen aan frame

Verticale tekst aanpassen aan frame

Help ons, alstublieft!