Transformaties

Hiermee kunt u de vorm, richting of vulling van geselecteerde object(en) wijzigen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Werkbalken - Transformaties.


Draaien

Hiermee kunt u een of meer geselecteerde 2D-objecten rond een draaipunt draaien of scheeftrekken. Sleep een hoekgreep van het object in de richting waarin u het object wilt draaien. Als u een object wilt scheeftrekken, sleept u een greep in het midden van het object in de gewenste richting.

Elke dia heeft slechts Ă©Ă©n draaipunt. Als u op een object dubbelklikt, wordt het draaipunt in het midden van dit object geplaatst. U kunt het draaipunt ook naar een nieuwe locatie op het scherm slepen en het object vervolgens draaien.

note

Als u een groep met een 3D-object selecteert, wordt alleen het 3D-object gedraaid. U kunt een 3D-object niet scheeftrekken, maar u kunt het wel draaien ten opzichte van de X-as en de Y-as door de middelste grepen te verslepen.


Pictogram Draaien

Draaien

Spiegelen

Hiermee kunt u een of meer geselecteerde objecten spiegelen ten opzichte van de spiegelas, die u naar elke gewenste positie op de dia kunt slepen. U spiegelt een object door een van de grepen van het object naar de andere kant van de spiegelas te slepen. Als u de richting van de spiegelas wilt wijzigen, sleept u een van de eindpunten van de as naar een andere positie.

Pictogram Spiegelen

Spiegelen

In 3D-rotatieobject

Hiermee kunt u een of meer geselecteerde 2D-objecten omzetten in 3D door ze te draaien ten opzichte van een symmetrieas.

Sleep de symmetrieas naar een andere plaats om de vorm van het geconverteerde object te wijzigen. Als u de richting van de symmetrieas wilt wijzigen, versleept u een van de eindpunten van de as. Klik op het object om het in 3D om te zetten.

Pictogram In 3D draai-object

In 3D-rotatieobject

Op cirkel zetten (perspectivisch)

Hiermee vervormt u het geselecteerde object door het rond denkbeeldige cirkels te wikkelen en vervolgens perspectief toe te voegen. Versleep een greep van het geselecteerde object om het te vervormen. Als het geselecteerde object geen veelhoek of BĂ©zier- boog is, wordt u gevraagd het object in een boog om te zetten voordat u het kunt vervormen.

Pictogram Plaats in cirkel

Op cirkel zetten (perspectivisch)

Op cirkel zetten (schuintrekken)

Hiermee vervormt u het geselecteerde object door het rond denkbeeldige cirkels te wikkelen. Versleep een greep van het geselecteerde object om het te vervormen. Als het geselecteerde object geen veelhoek of BĂ©zier- boog is, wordt u gevraagd het object in een boog om te zetten voordat u het kunt vervormen.

Pictogram Plaats in cirkel

Op cirkel zetten (schuintrekken)

Vervormen

Hiermee kunt u de grepen van het geselecteerde object verslepen om de objectvorm te veranderen. Als het geselecteerde object geen veelhoek of BĂ©zier-boog is, wordt u gevraagd het object in een boog om te zetten voordat u het kunt vervormen.

Pictogram Vervormen

Vervormen

Transparantie

Hiermee kunt u een transparantieovergang op het geselecteerde object toepassen. De transparantielijn vertegenwoordigt een grijswaardenschaal, waarbij de zwarte greep correspondeert met 0% transparantie en de witte greep met 100% transparantie.

Sleep de witte hendel om de richting van het transparantieverloop te wijzigen. Sleep de zwarte hendel om de lengte van het verloop te wijzigen. U kunt ook kleuren slepen en neerzetten op de grepen vanuit de Kleurenbalk om hun grijswaarden te wijzigen.

note

Om de Kleurenbalk te tonen, Kies Beeld - Kleurenbalk.


Pictogram Transparantie

Transparantie

Kleurovergang

Wijzigt de kleurverloopvulling van het geselecteerde object. Deze opdracht is alleen beschikbaar als u een verloop hebt toegepast op het geselecteerde object in Opmaak - Vlak. Sleep de grepen van de kleurverlooplijn om de richting van het kleurverloop of de lengte van het kleurverloop te wijzigen . U kunt ook kleuren slepen en neerzetten op de grepen vanuit de Kleurenbalk om de kleur van de eindpunten van het kleurverloop te wijzigen.

note

Om het Kleurenpalet weer te geven, kies Beeld - Kleurenpalet.


Pictogram Kleurverloop

Kleurovergang

Help ons, alstublieft!