In- en uitzoomen

Hiermee kunt u de schermweergave van het huidige document verkleinen of vergroten. Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk In- en uitzoomen te openen.

Pictogram In- en uitzoomen

In- en uitzoomen

Pictogram In- en uitzoomen ($[officename] Impress in Overzichtsweergave en Diaweergave)

In- en uitzoomen (LibreOffice Impress tab Overzicht of Diasorteerder)

Inzoomen

Hiermee wordt de dia op dubbele grootte weergegeven.

U kunt ook het hulpmiddel Inzoomen selecteren en een rechthoekig kader slepen rond het gebied dat u wilt vergroten.

Pictogram Inzoomen

Inzoomen

Uitzoomen

De dia wordt op helft van de grootte op het scherm weergegeven.

Pictogram Uitzoomen

Uitzoomen

Zoom 100%

Klik hierop om de dia op ware grootte weer te geven.

Pictogram Zoomfactor 100%

Zoom 100%

Zoom naar vorige

Brengt de weergave van de dia terug naar de vorige zoomfactor die u hebt toegepast. U kunt ook drukken op +komma(,).

Pictogram Vorige Zoom factor

Zoom naar vorige

Volgende Zoom

Maakt de opdracht Vorige Zoomfactor ongedaan. U kunt ook drukken op +punt(.).

Pictogram Volgende Zoomfactor

Volgende Zoom

Gehele pagina

Hiermee wordt de volledige dia op het scherm weergegeven.

Pictogram Afdrukvoorbeeld

Gehele pagina

Paginabreedte

Hiermee wordt de dia op volledige breedte weergegeven. De boven- en onderrand van de dia zijn mogelijk niet zichtbaar.

Pictogram Zoomfactor Aanpassen aan breedte

Paginabreedte

Optimale weergave

Past de grootte van de weergaven aan zodat alle objecten op de dia te zien zijn.

Pictogram Zoomfactor Optimaal

Optimale weergave

Objectzoom

Hiermee wordt de weergave passend gemaakt voor het geselecteerde object of de geselecteerde objecten.

Pictogram Zoom Alle objecten

Objectzoom

Verschuiven

Verplaatst de dia binnen het LibreOffice-venster. Zet de muisaanwijzer op de dia en sleep om de dia te verplaatsen. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het laatst gebruikte werktuig geselecteerd.

Pictogram Verschuiven

Verschuiven

Help ons, alstublieft!