Huidige dia/huidig niveau

Geeft het actuele dianummer weer gevolgd door het totale aantal dianummers.

Notitiepictogram

Als u de niveaumodus heeft geactiveerd, ziet u de naam van het niveau waarin elk geactiveerd object op de pagina is opgenomen.


Help ons, alstublieft!