Tijdsinstelling

Hier definieert u de tijdsinstellingen voor het huidige effect in het dialoogvenster Effectopties.

Dialoogvenster Aangepaste animatietiming

Starten

Toont de starteigenschap van het geselecteerde animatie-effect. De volgende starteigenschappen zijn beschikbaar:

Vertraging

Specificeert een bijkomende vertraging van n seconden tot het effect begint.

Duur

Specificeert de duur van het effect.

Herhalen

Specificeert of en hoe het huidige effect moet worden herhaald. Voer het aantal herhalingen in of maak een keuze uit de lijst:

Terugspoelen na afspelen

Specificeert of de vorm na afloop van de animatie in de beginstand moet teruggezet worden na de animatie.

Animatie als deel van reeks klikken

Specificeert of de animatie gestart worden in de normale volgorde van klikken.

Effect starten bij klikken op

Specificeert of de animatie wordt gestart wanneer er op een bepaalde vorm geklikt wordt.

Selecteer de vorm aan de hand van de naam in de keuzelijst.

Help ons, alstublieft!