Tekstanimatie

Hier definieert u de tekstanimatie-instellingen voor het huidige effect in het dialoogvenster Effectopties.

Dialoogvenster Tekstanimatie

Tekst groeperen

Specificeert de manier waarop meerdere alinea's worden geanimeerd:

Automatisch na

Als "Tekst groeperen - op eerste niveau alinea's" is geselecteerd, worden de alinea's de één na de andere geanimeerd.

Voeg een bijkomende vertraging in seconden toe om de volgende alinea's te animeren.

Animatie voor gekoppelde vorm

Verwijder het vinkje van dit vak om alleen de tekst te animeren en niet de vorm.

In omgekeerde volgorde

Animeert de alinea's in omgekeerde volgorde.

Help ons, alstublieft!