Effect

Hier definieert u de instellingen en verbeteringen voor het huidige effect in het dialoogvenster Effectopties.

Instellingen

Voor bepaalde effecten kunt u de instellingen op het tabblad Effect opgeven.

Richting

Specificeert de richting voor het effect.

Versnelde start

Schakel deze optie in om de snelheid trapsgewijs te verhogen bij de start van het effect.

Vertraagd einde

Schakel deze optie in om de snelheid trapsgewijs te verlagen aan het einde van het effect.

Verbeteringen

Hier worden de verbeteringen voor het huidige effect opgegeven.

Dialoogvenster Uitgebreide animatie-effecten

Geluid

Selecteer een geluid van de Galerij of selecteer een van de speciale ingaves.

knop Geluid

Wanneer u op deze knop klikt, wordt het geselecteerde geluidsbestand afgespeeld.

Na animatie

Selecteer een kleur die moet getoond worden als de animatie eindigt, of selecteer een ander na-effect uit de lijst:

Dimkleur

Selecteer de dim kleur.

Tekstanimatie

Selecteer de animatie modus voor de tekst van de actieve vorm:

vertraging tussen tekens

Specificeert het percentage van de tijd tussen de animaties van woorden of letters.

Help ons, alstublieft!