Effectopties

Hier kunt u extra eigenschappen opgeven voor het element dat in het deelvenster Aangepaste animaties is geselecteerd.

Notitiepictogram

Wijs een effect aan een object toe en klik op de knop ... om het dialoogvenster Effectopties te openen.


Het dialoogvenster bevat de volgende tabbladen:

Effect

Tijdsinstelling

Tekstanimatie

Help ons, alstublieft!