Opsommingstekens en positie

Opties voor inspringen, spatiëring en uitlijning instellen voor nummeringssymbolen, zoals cijfers of opsommingstekens, voor geordende en ongeordende lijsten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

In een geselecteerde tekst, kies Opmaak - Opsommingstekens en nummering.

In het contextmenu:

Kies, in een geselecteerde tekst, Opsommingstekens en nummering.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Op het tabblad Start, klik lang op Geordende lijst of Ongeordende lijst, selecteer Aanpassen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Opsommingstekens en nummering

Opsommingstekens en nummering

Standaardopsommingsteken Standaardnummering

Klik lang en selecteer Aanpassen.

Op de Zijbalk:

In het gedeelte Lijsten van het paneel Eigenschappen, klik lang op Geordende of Ongeordende, selecteer Aanpassen.


Niveau

Selecteer de niveaus die u wilt wijzigen. Selecteer “1-10” om de opties op alle niveaus toe te passen.

Eigenschappen

Type

Selecteer het type lijst. Ongeordende lijst, lijst met grafische tekens of geordende lijst met een nummeringsschema naar keuze.

Teken

Selecteer het teken voor een ongeordende lijst.

Begin met

Voor geordende lijsten, selecteer de waarde van het eerste item van de lijst.

Kleur

Selecteer de kleur van de tekens voor geordende lijsten en ongeordende lijsten. Kleur is niet van toepassing op lijsten met grafische opsommingstekens.

Scheidingsteken

Stel voor geordende lijsten de tekst in die voor en na het nummeringsschema moet worden weergegeven.

Voor

Voer de tekst in die vóór de nummering moet worden weergegeven.

Na

Voer de tekst in die na de nummering moet worden weergegeven.

Grootte

Stel de grootte van het teken en de grafische opsommingstekens in met betrekking tot de lettergrootte van de alinea.

Breedte

Voer de breedte van het grafische opsommingsteken in.

Hoogte

Voer de hoogte van het grafische opsommingsteken in.

Verhoudingen behouden

Vink dit vakje aan om de hoogte-breedteverhouding van het grafische opsommingsteken te behouden.

Relatieve grootte

Voor ongeordende lijsten en geordende lijsten stelt u de relatieve grootte van het lijstteken in. De relatieve grootte is ook van toepassing op de tekst Voor en Na.

Positie

Inspringing

Voer de afstand in vanaf de linkerrand van het bevattende object tot het begin van alle regels in de lijst.

Breedte

Voer de breedte van het lijstelement in of selecteer deze.

note

De gecombineerde totale lengte van Voor, Na en de nummeringstekens kan de breedte-instelling overschrijven.


Relatief

Ten opzichte van het bovenste lijstniveau. De ingevoerde waarde wordt opgeteld bij die van dit veld in het voorgaande niveau. Als "Inspringing: 20 mm" op lijstniveau 1 en "Inspringing: 10 mm relatief" op lijstniveau 2 resulteert in een effectieve inspringing van 30 mm voor niveau 2.

Uitlijning

Selecteer de uitlijning van de geordende inhoud van de lijstnummering binnen de lijst Breedte-instelling.

Strekking

Past de aanpassing toe op de gehele .

Selectie

Past de aanpassing toe op de selectie.

Op diamodel toepassen

Klik op Toepassen om de aanpassing toe te passen op alle die het huidige model gebruiken.

Voorbeeld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Help ons, alstublieft!