Vormen

Hier opent u een submenu voor het toepassen van één van drie groepsbewerkingen voor de geselecteerde veelhoeken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Vorm (Alleen LibreOffice Draw)

Selecteer twee of meer objecten, open het contextmenu en kies Vormen


Vormen nemen de eigenschappen aan van het onderste object in de stapelvolgorde.

Samenvoegen

Voegt het gebied van de geselecteerde objecten toe aan het gebied van het laagst gelegen object in de selectie. Deze opdracht is vooral nuttig wanneer objecten elkaar overlappen.

Aftrekken

De oppervlakte van de geselecteerde objecten wordt afgetrokken van de oppervlakte van het onderste object.

Doorsnijden

Maakt een nieuwe vorm van de overlappende delen van de geselecteerde objecten.

Help ons, alstublieft!