Verbreken

Verbreekt lijnen die verbonden zijn met de opdracht Verbinden.

Als er geen gesloten lijnen zijn overgebleven na de splitsing, kunt u geen gebieden meer opvullen. Wanneer een groot metafile moet worden gesplitst, verschijnt een dialoogvenster dat u in staat stelt het proces te stoppen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Vorm - Breken (Alleen LibreOffice Draw)

Selecteer een lijn die is gemaakt door twee of meer lijnen met elkaar te verbinden, open het contextmenu en kies Verbreken.


Help ons, alstublieft!