Splitsen

Met de opdracht Splitsen kunt u een samengevoegd object in afzonderlijke objecten opsplitsen. De resulterende objecten hebben dezelfde lijn- en vullingseigenschappen als het samengevoegde object.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Vorm - Splitsen (Alleen LibreOffice Draw)

Selecteer een gecombineerd object, open het contextmenu en kies Splitsen.


Help ons, alstublieft!