Converteren naar 3D

Met deze opdracht kunt u het geselecteerde object naar een driedimensionaal (3D) object converteren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Vorm - Converteren - Naar 3D (alleen in LibreOffice Draw)

Open het contextmenu van een geselecteerd object en kies Converteren - Naar 3D


Het geselecteerde object wordt eerst naar een contour en vervolgens naar een 3D-object geconverteerd.

Als u twee of meer objecten selecteert en deze naar 3D converteert, is het resultaat een 3D-groep die als een enkel object fungeert. U kunt de afzonderlijke objecten in de groep bewerken door te kiezen . Kies als u klaar bent.

Notitiepictogram

Wanneer u een groep objecten naar 3D converteert, blijft de stapelvolgorde van de afzonderlijke objecten ongewijzigd.


Tippictogram

Druk op F3 om een groep snel te betreden en op +F3 om de groep te verlaten.


U kunt ook bitmap- en vectorafbeeldingen, met inbegrip van clipart, naar 3D-objecten converteren. Bij conversie naar 3D worden bitmaps door LibreOffice als rechthoeken behandeld en vectorafbeeldingen als een groep veelhoeken.

Zelfs tekenobjecten die tekst bevatten, kunnen worden geconverteerd.

U kunt desgewenst ook een 3D-effect op het geconverteerde object toepassen.

Help ons, alstublieft!