Aangepaste presentaties

Definieert een aangepaste diavoorstelling met behulp van dia's binnen de huidige presentatie. U kunt vervolgens dia's kiezen om aan de behoeften van uw publiek te voldoen. U kunt zoveel aangepaste diavoorstellingen maken als u wilt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Presentatie - Aangepaste presentatie.


 Dialoogvenster Aangepaste presentaties

tip

Lees de helppagina Een aangepaste diavoorstelling maken voor meer informatie over het opzetten van uw eigen aangepaste diavoorstellingen.


Lijst van aangepaste presentaties

Geeft een overzicht van de aangepaste presentaties die beschikbaar zijn in het document.

Klik op Nieuw om een nieuwe aangepaste presentatie te creëren.

Zo voert u een aangepaste presentatie uit:

  1. Selecteer een aangepaste presentatie in de lijst.

  2. Klik op Starten.

Nieuw

Maakt een aangepaste presentatie.

Bewerken

U kunt dia's Toevoegen, verwijderen of herschikken, evenals de naam van de geselecteerde aangepaste presentatie wijzigen.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen zonder een bevestiging te vragen.

Kopiëren

Klik hier om de geselecteerde aangepaste presentatie te kopiëren. Klik op Bewerken om de naam van de presentatie te wijzigen.

Starten

Voert de geselecteerde aangepaste presentatie uit.

Sluiten

Het dialoogvenster sluiten en alle wijzigingen opslaan.

Help ons, alstublieft!