Instellingen presentatie

In dit dialoogvenster kunt u instellingen voor uw presentatie definiëren, zoals het type presentatie en aanwijzeropties. Verder kunt u opgeven met welke dia de presentatie moet beginnen en hoe u van dia wilt wisselen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Presentatie - Instellingen presentatie.


Dialoogvenster Presentatie

Omvang

Hier geeft u op welke dia's in de presentatie moeten worden opgenomen.

Alle dia's

Als u deze optie selecteert, worden alle dia's in de presentatie opgenomen.

Vanaf:

Voer het nummer in van de dia waarmee de presentatie moet beginnen.

Aangepaste presentatie

Als u deze optie selecteert, wordt een aangepaste presentatie uitgevoerd in de volgorde die u in Presentatie - Aangepaste presentatie hebt opgegeven.

Presentatiemodus

Hier selecteert u het type presentatie.

Volledig scherm

Als u deze optie selecteert, worden dia’s op volledige schermgrootte weergegeven.

In een venster

Als u deze optie selecteert, wordt de presentatie in het LibreOffice-programmavenster uitgevoerd.

Opnieuw en herhaal na

Als u deze optie selecteert, wordt de presentatie opnieuw gestart na de door u opgegeven interval. Tussen de laatste en de eerste dia wordt een pauzedia weergegeven. Druk op Esc om de presentatie te stoppen.

Duur van de pauze

Geef in dit vak op hoe lang gepauzeerd moet worden voordat de presentatie wordt herhaald. Als u nul invoert, wordt de presentatie onmiddellijk opnieuw gestart en wordt geen pauzedia weergegeven.

Logo weergeven

Schakel dit selectievakje in als u het LibreOffice-logo op de pauzedia wilt weergeven. Het logo kan niet worden verwisseld.

Opties

Dia's handmatig wisselen

Als u dit selectievakje inschakelt, worden dia’s nooit automatisch gewisseld.

Muisaanwijzer zichtbaar

Als u dit selectievakje inschakelt, is de muisaanwijzer zichtbaar tijdens een presentatie.

Muisaanwijzer als pen

Als u dit selectievakje inschakelt, verandert de muisaanwijzer in een pen waarmee u tijdens de presentatie op dia’s kunt tekenen.

note

Alles wat u met de pen schrijft, zal in uw dia's verschijnen als u de presentatie afsluit. De eigenschappen van de pen kunnen aangepast worden door Penbreedte of Wijzig penkleur te kiezen in het contextmenu van de lopende presentatie.


Animaties toestaan

Toont alle frames van geanimeerde GIF-bestanden tijdens de diashow. Als deze optie niet geselecteerd is, wordt alleen het eerste frame van een geanimeerd GIF-bestand weergegeven.

Diawissel per klik op achtergrond

Als u deze optie inschakelt, kunt u naar de volgende dia gaan door op de achtergrond van een dia te klikken.

Presentatie steeds op de voorgrond

Als u dit selectievakje inschakelt, blijft het LibreOffice-venster tijdens de presentatie steeds op de voorgrond. De vensters van andere programma's worden dan niet vóór uw presentatie weergegeven.

Meerdere schermen

Voor presentatiemodus wordt standaard de primaire monitor gebruikt. Als het huidige bureaublad op meer dan een scherm wordt weergegeven, kunt u selecteren welke scherm u voor presentaties op volledige scherm modus wilt gebruiken. Als het huidige bureaublad maar één scherm beslaat, of als de functie voor meerdere schermen op het huidige systeem niet ondersteund wordt, kunt u geen ander scherm selecteren.

Presentatiescherm

Selecteer een scherm dat u voor volledig scherm modus wilt gebruiken.

Als het systeem toestaat dat een gebruiker een venster over alle beschikbare schermen verspreidt, kunt u ook "Alle schermen" selecteren. De presentatie beslaat dan alle beschikbare schermen.

note

Deze instelling wordt in de gebruikersconfiguratie opgeslagen, en niet in het document.


Help ons, alstublieft!