Animatiepaneel

Wijst effecten toe aan geselecteerde objecten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Presentatie - Aangepaste animatie.

Klik op de werkbalk Tekening op

Pictogram Aangepaste animatie

Aangepaste animatie


Lijst met animaties

De lijst met animaties bevat alle animaties voor de huidige dia.

Elk lijstitem bestaat uit de volgende twee rijen:

Toevoegen

Voegt een ander animatie-effect toe voor het geselecteerde object op de dia.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u de geselecteerde animatie-effecten uit de lijst met animaties.

Volgorde wijzigen

Klik op een van de knoppen om het geselecteerde animatie-effect op een hogere of lagere plaats in de lijst te zetten.

Categorie

Selecteer een categorie met animatie-effecten. De volgende categorieën zijn beschikbaar:

Effect

Selecteer een animatie-effect.

Starten

Geeft weer wanneer het geselecteerde animatie-effect moet worden gestart. De volgende startopties zijn beschikbaar:

Eigenschappen: Richting, Hoeveelheid, Kleur, Vulkleur, Grootte, Lijnkleur, Lettertype, Tekengrootte, Letterbeeld

Hier kunt u de extra eigenschappen van de animatie selecteren. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Effectopties te openen, waar u eigenschappen kunt selecteren en toepassen.

Tijdsduur

Hier wordt de tijdsduur van het geselecteerde animatie-effect opgegeven.

Vertraging

De animatie begint met de aangegeven vertraging.

Automatisch voorbeeld

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt een voorbeeld van nieuwe of bewerkte effecten op de dia weergegeven terwijl u de effecten toewijst.

Afspelen

Hiermee wordt het geselecteerde animatie-effect als voorbeeld afgespeeld.

Help ons, alstublieft!