Diawissel

Definieert het speciale effect dat afgespeeld wordt wanneer u tijdens een diashow een dia weergeeft.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Diawissel.


Tippictogram

Als u hetzelfde wisseleffect op meerdere dia's wilt toepassen, schakelt u om naar de Diasorteerder, selecteert u de dia's en kiest u Presentatie - Diawissel.


Diawissel

Selecteer de diawissel die u wilt gebruiken voor de geselecteerde dia's.

Variant

Selecteer een variant van de diawissel.Deze lijst is slechts beschikbaar voor een aantal diawissels.

Tijdsduur

Stelt de tijdsduur van de diawissel in.

Geluid

Geeft een lijst met de af te spelen geluiden bij een diawissel.

Herhalen tot volgend geluid

Schakel dit keuzevakje in om het geluid te herhalen tot een ander geluid begint.

Diawissel

Hier geeft u op hoe u naar de volgende dia wilt gaan.

Bij muisklik

Selecteer deze optie als u met een muisklik naar de volgende dia wilt gaan.

Automatisch na

Selecteer deze optie als u na een aantal seconden naar de volgende dia wilt gaan. Geef het aantal seconden op met behulp van de draaiknop.

Diawissel op alle dia's toepassen

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de geselecteerde diawissel op alle dia’s in het huidige presentatiedocument toegepast.

Afspelen

Hiermee wordt de huidige diawissel als een voorbeeld weergegeven.

Automatisch voorbeeld

Als u dit selectievakje inschakelt, worden diawissels automatisch in het document weergegeven.

Help ons, alstublieft!